×

Innovatie

In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak. Sevagram wil voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van onze medewerkers en bewoners. Innoveren doe je echter niet zomaar. Bekijk hoe wij dit binnen Sevagram aanpakken!

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder Innovatie Sevagram exoskelet 2023

Innoveren betekent vernieuwen, zaken anders doen, aanpassen, vergemakkelijken, vooruitdenken. Door de inbreng van technologie. Door processen anders in te richten. Of bureaucratie te reduceren. Maar ook door anders te denken over onze services en producten. Innoveren biedt kansen. Voor een betere zorg naar onze cliënten. Voor een betere balans in ons werk. Zodanig dat we de stijgende zorgvraag aankunnen.

Daarom geven we jullie graag een beeld van hoe wij dat aanpakken bij Sevagram. Wat ons innovatiebeleid is. Hoe we onze organisatie zo optimaal mogelijk klaarmaken voor die steeds complexer wordende, veranderende wereld. Innoveren is voor ons allemaal een uitdaging. Het is ook leuk. Zeker als je in ogenschouw neemt dat we vandaag verbeteren voor morgen. We kunnen niet bij het oude blijven. Dan staan we stil en dat kan niet. Niet voor onze cliënten. Niet voor onszelf. 

We kiezen er bewust voor om te anticiperen op de vragen en vernieuwingen van morgen. We willen daar actief op kunnen sturen, terwijl we wendbaar blijven om in te spelen op veranderingen.

Innovaties van Sevagram Innovaties van Sevagram

Innovaties

De inzet van innovatieve technologie tilt onze zorg naar een hoger niveau.

Funnel van Sevagram Innovaties Funnel van Sevagram Innovaties

Funnel

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde innovatietrajecten.

Innovatiethema Innovatiethema

Innovatiethema's

De komende jaren zal ons innovatiebeleid naast incrementele innovaties meer bepaald worden door radicale innovaties.

Innovatieorganisatie van Sevagram Innovatieorganisatie van Sevagram

Innovatieorganisatie

Om de innovatiekracht van Sevagram te versterken en toekomstgericht te werken aan onze innovatieve ambities is een stimulerende en creatieve omgeving als voedingsbodem voor innovatie essentieel.

Contact

Wil je meer weten over Innovatie binnen Sevagram? 

Neem dan contact op met innovatieplatform@sevagram.nl

0900 777 4 777

+