×

Palliatief Advies Team

Als zorgmedewerker van Sevagram kun je het Palliatief Advies Team (PAT) inschakelen voor advies en ondersteuning bij al je vragen over de palliatieve en terminale zorg van onze bewoners.

Dankzij het Palliatief Advies Team (PAT) wordt niet alleen de palliatieve kennis van de zorgmedewerkers Sevagram breed naar een hoger niveau getild, maar vergroten we bovendien de levenskwaliteit van de bewoner in de laatste levensfase. Waarbij de nadruk vooral ligt op het welbevinden van de bewoner, en niet zozeer op genezen. 

Het team bestaat uit vijf leden met ieder zijn eigen discipline. Diana Brosens (geestelijk verzorger), Roelant Gerrits (specialist ouderengeneeskunde), Martin van Poucke (maatschappelijk werker), Kim Simons en Dominique Wintels (beiden coördinator zorg & welzijn). Lees meer over het team, klik hier. 

0900 777 4 777

+