×

Clienttevredenheid

Wij vragen regelmatig wat onze bewoners en cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden.

Bij Sevagram telt de mening van onze bewoners en cliënten zwaar en luistert Sevagram actief hiernaar.

Wij vragen regelmatig wat onze bewoners en cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden. Dat doen wij tijdens formele en informele gesprekken. Daarnaast vraagt Sevagram tweejaarlijks aan een externe en onafhankeli­jke instantie om de cliënt­tevredenheid binnen Sevagram te meten.

Bewoners, cliënten of hun vertegenwoor­digers worden geïnterviewd of zij ontvangen een vragenlijst, waarop ze kunnen aangeven hoe ze onze zorg- en dienstverlening ervaren. Daar kunnen wij altijd van leren.

Samen met de centrale en lokale cliëntenra(a)d(en) worden vervolgens op basis van het cliënttevredenheidsonder­zoek afspraken gemaakt, welke zaken we ter verbetering gaan oppakken, zodat onze zorg- en dienstverlening nog beter kan.

Daar waar we onze zorg- en dienstverlening op advies van onze bewoners en cliënten kunnen verbeteren, passen wij deze waar nodig en gewenst aan.

Daarnaast hechten we ook heel veel waarde aan de waarderingen via Zorgkaart Nederland. Op deze website kunnen bewoners, cliënten en gasten laten weten hoe tevreden ze zijn over de zorg- en dienstverlening binnen Sevagram.

Onder het motto 'omdat iedereen het mag weten...' roepen wij bewoners, cliënten en gasten op hun waardering via Zorgkaart Nederland kenbaar te maken. Dat helpt toekomstige bewoners en cliënten met het maken van de juiste keuze van zorgaanbieder en/of locatie.

Vul hier uw waardering in!

0900 777 4 777

+