×

Vaktherapie

Vaktherapie is een nieuwe behandelvorm die valt onder de paramedische dienst van Sevagram. Het is een ervaringsgerichte en non-verbale therapievorm waarbij dans, beweging en lichaamsgericht werken centraal staan.

Binnen de ouderenzorg merken we steeds vaker dat problematiek complexer wordt. Gesprekken en functionele behandelingen zijn niet altijd voldoende. Emoties, ervaringsverwerking en andere thema’s die tot uiting komen in gedrag spelen steeds vaker een rol. Om hier op een ontspannen en comfortabele manier mee aan de slag te gaan, kan vaktherapie worden ingezet.

Wat is vaktherapie?
Vaktherapie werkt vanuit het uitgangspunt dat het supplementair motorisch gebied en het muzikale brein in de hersenen vrijwel nooit beschadigd raken. Dit betekent dat cliënten, welke zorgzwaarte zij ook hebben, vrijwel altijd nog geprikkeld kunnen worden tot (een vorm van) beweging, en tot reageren op muziek. Door deze gebieden te stimuleren, kunnen emoties worden geuit, kan gedrag worden doorbroken en zelfs nieuw gedrag gevormd. Het is daarmee een effectieve vorm van therapie, die tevens bijdraagt aan het gevoel van welzijn en veiligheid bij de cliënt.

In het filmpje vertelt vaktherapeut Andrea wat haar werk en dat van haar collega's inhoudt. 

Wanneer kan vaktherapie uitkomst bieden?
Vaktherapie is breed inzetbaar en is geschikt voor zowel actieve, semi-actieve en inactieve cliënten. Ook palliatief kan vaktherapie een optie zijn; denk hierbij aan het creëren van een prettige laatste levensfase, het bieden van ontspanning en comfort, en als ondersteuning bij verliesverwerking.

Hoe verloopt een behandeltraject?
Tijdens een eerste sessie maakt de vaktherapeut door middel van observatie en overleg een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de hulpvraag. Hierbij worden zowel de levensloop als de huidige klachten en/of gedrag van de cliënt in kaart gebracht. Op basis daarvan stelt de vaktherapeut een behandelplan op, dat wordt besproken met de arts en psycholoog. Vervolgens wordt bekeken hoe vaktherapie het beste kan worden ingezet. De behandeling kan bestaan uit vaktherapeutische sessies voor de cliënt, maar ook uit het geven van omgangsadviezen, coaching on the job en deskundigheidsbevordering bij de zorg.

Vergoeding
Vaktherapie wordt geboden aan cliënten binnen de Wet langdurige zorg.

0900 777 4 777

+