×

Volledig Pakket Thuis

(VPT) Zelfstandig blijven wonen in één van onze Verzorgd Wonen-locaties mét het welzijns- en dienstverleningsaanbod vanuit het zorgcentrum...

U woont zelfstandig in een van onze Verzorgd Wonen-locaties. Een woning die meestal voldoet om uw hulp- en zorgvraag te krijgen. En vaak ook een woning waar u zich thuis voelt, samen met uw partner of alleen.

Het verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis is dan vaak niet eens noodzakelijk omdat wij uw hulp en of zorg - eventueel met collega organisaties - ook kunnen aanbieden in uw woning. Dat noemen we een ‘Volledig Pakket Thuis’ (afgekort VPT).

Wat is een VPT?

Mensen met een indicatie* voor ‘zorg met verblijf’ kunnen alle zorg, die in een verzorgings- of verpleeghuis geleverd wordt, ook thuis krijgen. Het VPT omvat welzijn, zorg, maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging (bed en linnengoed) en 24-uurs zorgopvolging. Alle geplande en ongeplande zorg kan geleverd worden volgens de aan u toegekende indicatie. 

* indicatie met een zorgprofiel afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Kosten

De kosten van het VPT worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is de lage ‘eigen bijdrage voor zorg met verblijf’ en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kunt u berekenen met behulp van de website van het CAK: www.hetcak.nl.

0900 777 4 777

+