×

" Zorg en welzijn gaan bij Sevagram hand in hand "

Over Sevagram

Onze kernwaarden

Sevagram werkt vanuit Planetree-visie en heeft als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Organisaties die Planetree gecertificeerd zijn, laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken. Dat doen wij bij Sevagram samen met cliënten, hun naasten, medewerkers en met vrijwilligers. Hun ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt. Passend bij de visie van Planetree hebben wij onze missie en visie geformuleerd die wij kort en bondig hebben gevat in vier kernwaarden.

Onze vier kernwaarden

We werken vanuit ons hart 
Wij werken met kwetsbare mensen die elke dag onze zorg en toewijding nodig hebben. Daarbij kijken we naar wat iemand écht nodig heeft om zich fijn en veilig te voelen. Een zo goed mogelijke gezondheid is natuurlijk belangrijk. Maar ook genieten van een waardige en passende dag invulling. We noemen dat mensgerichte ondersteuning en zorg. Daar zetten wij voor in. Dagelijks, met passie zorg en welzijn bieden zoals je dat je naaste gunt. 

We zijn er voor anderen 
We staan midden in de samenleving en we zijn er voor anderen. Allereerst voor onze bewoners en hun families. Voor onze medewerkers en vrijwilligers. Midden in de samenleving staan, betekent ook, dat wij samenwerken met organisaties om ons heen. Met huisartsen bijvoorbeeld, ziekenhuizen en collega-instellingen. We zijn een betrouwbare ketenpartner die altijd kijkt naar de juiste ondersteuning en zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. 

We durven te veranderen 
We volgen en kennen de ontwikkelingen in de samenleving. We weten waar behoefte aan is en spelen daarop in, in onze ondersteuning en zorg van alledag. Door het gebruik van nieuwe producten en technologieën bijvoorbeeld. We onderzoeken welke behoeften onze bewoners en medewerkers hebben en zorgen ervoor dat zij tevreden zijn. En, dat de zorg van morgen nòg beter is. 

We leveren excellente zorg 
Excellente zorg staat uiteraard voor uitstekende (medische) behandeling en zorg. Maar het is meer dan dat. Excellente zorg gaat ook over welzijn en waardigheid. Over bejegening en hoe je met elkaar omgaat, over wonen, gezond eten, bewegen. En over zingeving. Steeds op maat. Steeds aansluitend op de wensen en mogelijkheden van de bewoner. En excellente zorg gaat ook over samen afspraken maken én deze nakomen. 

“Als ik aan het werk ben in Panhuys stel ik mijzelf regelmatig de vraag: hoe zou ik het gewild hebben als ik zelf zorg nodig heb of een van mijn naasten. Wat vinden mensen fijn en hoe kan ik eraan bijdragen dat ze zich thuis voelen. Dat zit vaak in heel kleine, alledaagse dingen. ”

Karin Bouwens – Gijzen, activiteitenbegeleider Panhuys

0900 777 4 777

+