×

" Zorg en welzijn gaan bij Sevagram hand in hand "

Onze missie & visie

  • Sevagram biedt zorg en welzijn passend binnen de levensloop;
  • Aan eenieder met een vraag over wonen, welzijn en zorg;
  • Door betrokken en deskundige medewerkers en vrijwilligers;
  • Met als resultaat dat cliënten, hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen en gezien worden.

.

Onze missie geeft aan waar we voor staan.

  • Sevagram is dé betrouwbare partner voor ouderenzorg in brede zin in de regio's Maastricht, Heerlen en Heuvelland. Wij onderscheiden ons door een toonaangevende rol te spelen in het organiseren en regisseren van zorg en welzijn vanuit de Planetree visie, zowel in onze huizen als in de aanleunwoningen in het kader van community care.
  • Wij zijn een aantrekkelijke zorgorganisatie voor bewoners, cliënten, naasten, medewerkers én vrijwilligers. Sevagram, waar je wil wonen en werken.

De kern van onze visie is dat wij merkbare mensgerichte zorg en welzijn bieden. Zorg en welzijn die je je naasten gunt. Meer hierover lezen? Kijk dan ook eens op onze website ‘strategie’.

Over Sevagram

Onze kernwaarden

Sevagram werkt vanuit Planetree-visie en heeft als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Organisaties die Planetree gecertificeerd zijn, laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken. Dat doen wij bij Sevagram samen met cliënten, hun naasten, medewerkers en met vrijwilligers. Hun ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt. Passend bij de visie van Planetree hebben wij onze missie en visie geformuleerd die wij kort en bondig hebben gevat in vier kernwaarden.

Onze vier kernwaarden

We werken vanuit ons hart 
Wij werken met kwetsbare mensen die elke dag onze zorg en toewijding nodig hebben. Daarbij kijken we naar wat iemand écht nodig heeft om zich fijn en veilig te voelen. Een zo goed mogelijke gezondheid is natuurlijk belangrijk. Maar ook genieten van een waardige en passende dag invulling. We noemen dat mensgerichte ondersteuning en zorg. Daar zetten wij voor in. Dagelijks, met passie zorg en welzijn bieden zoals je dat je naaste gunt. 

We zijn er voor anderen 
We staan midden in de samenleving en we zijn er voor anderen. Allereerst voor onze bewoners en hun families. Voor onze medewerkers en vrijwilligers. Midden in de samenleving staan, betekent ook, dat wij samenwerken met organisaties om ons heen. Met huisartsen bijvoorbeeld, ziekenhuizen en collega-instellingen. We zijn een betrouwbare ketenpartner die altijd kijkt naar de juiste ondersteuning en zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. 

We durven te veranderen 
We volgen en kennen de ontwikkelingen in de samenleving. We weten waar behoefte aan is en spelen daarop in, in onze ondersteuning en zorg van alledag. Door het gebruik van nieuwe producten en technologieën bijvoorbeeld. We onderzoeken welke behoeften onze bewoners en medewerkers hebben en zorgen ervoor dat zij tevreden zijn. En, dat de zorg van morgen nòg beter is. 

We bieden goede zorg en welzijn 
Goede zorg vinden wij belangrijk met daarbij vooral aandacht voor het welzijn van cliënten. Welzijn gaat over je fijn voelen. Over zingeving en waardigheid. Over hoe je met elkaar omgaat én over fijn wonen, gezond eten en voldoende beweging. Waar het kan op maat en aansluitend bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Bij Sevagram willen wij de zorg vóór en het welzijn ván cliënten elke dag een beetje beter te maken.

“Als ik aan het werk ben in Panhuys stel ik mijzelf regelmatig de vraag: hoe zou ik het gewild hebben als ik zelf zorg nodig heb of een van mijn naasten. Wat vinden mensen fijn en hoe kan ik eraan bijdragen dat ze zich thuis voelen. Dat zit vaak in heel kleine, alledaagse dingen. ”

Karin Bouwens – Gijzen, activiteitenbegeleider Panhuys

0900 777 4 777

+