×

Modulair Pakket Thuis

(MPT) Zelfstandig blijven wonen in één van onze Verzorgd Wonen-locaties waarbij u zelf modules zorg of diensten afspreekt met verschillende aanbieders...

U woont zelfstandig in een van onze Verzorgd Wonen-locaties. Een woning die meestal voldoet om uw hulp- en zorgvraag te krijgen. En vaak ook een woning waar u zich thuis voelt, samen met uw partner of alleen.

Net zoals bij een ‘Volledig Pakket Thuis’ is het verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis dan niet noodzakelijk.

Het verschil met een Volledig Pakket Thuis is dat u zelf modules van de zorg en ondersteuning afspreekt met verschillende aanbieders.

Wat is een MPT?

Mensen met een indicatie* voor ‘zorg met verblijf’ kunnen via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg, die in een verzorgings- of verpleeghuis geleverd wordt, ook in modules van verschillende aanbieders thuis krijgen. Het verschil ten opzichte van een VPT is dat de zorgaanbieder niet verantwoordelijk is voor het regelen van de maaltijden en huishoudelijke zorg. Dat regelt u allemaal zelf…

* indicatie met een zorgprofiel afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Kosten

De kosten van het MPT worden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is de lage ‘eigen bijdrage voor zorg met verblijf’ en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kunt u berekenen met behulp van de website van het CAK: www.hetcak.nl.

0900 777 4 777

+