×

Innovaties

Innoveren is voor ons allemaal een uitdaging. Het is ook leuk. Zeker als je in ogenschouw neemt dat we vandaag verbeteren voor morgen. We kunnen niet bij het oude blijven. Dan staan we stil en dat kan niet. Niet voor onze cliënten. Niet voor onszelf. We kiezen er bewust voor om te anticiperen op de vragen en vernieuwingen van morgen. We willen daar actief op kunnen sturen, terwijl we wendbaar blijven om in te spelen op veranderingen.

Placeholder Innovatie Sevagram exoskelet 2023

Bekijk onze innovaties.

De digitalisering van de samenleving en daarmee ook de integratie van (zorg)technologie en data in het zorglandschap bieden nieuwe mogelijkheden om gepersonaliseerde ouderenzorg te realiseren. Afwegingen over inzet daarvan zijn bij alle innovatiethema’s en typen van innovatie aan de orde. Uiteraard doen we dat op professionele wijze, met veel aandacht voor ethische aspecten, betrokkenheid van medewerkers en cliënten (user-centered) en duurzame implementatie.

0900 777 4 777

+