×

Langedael ~ Vaals

Voor bewoners met een zorgprofiel:
VV4 (intensieve begeleiding en verzorging)
VV5 (beschermd wonen met intensieve dementiezorg)
VV6 (beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging)
VV7 (beschermd wonen met zeer intensieve dementiezorg)
VV8 (beschermd wonen met zeer intensieve verzorging en verpleging)

Groots dorps

WONEN IN LANGEDAEL

Een zorgcentrum voor zowel bewoners met dementie als voor bewoners met lichamelijke zorg in de historische dorpskern van Vaals. In het centrum maar net buiten de drukte van het toeristische grensstadje. Een rustig gelegen centrum nabij het park en kasteel Bloemendal.

De bewoners met dementie of de bewoners met (intensieve) zorg wonen afzonderlijk van elkaar in een kleine woongroep die kunnen beschikken over een eigen woonkamer.Langedael heeft 140 kamers. Naast het zorgcentrum liggen 58 seniorenwoningen die verhuurd worden via de Woningcorporatie Krijtland Wonen. De bewoners van deze seniorenwoningen kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen in de locatie.

Apart maar niet gescheiden
Door de combinatie van deze seniorenwoningen met het zorgcentrum kunnen echtparen waarvan één van de twee verhuist naar het zorgcentrum toch samen wonen. Apart maar niet gescheiden.

Dorpsfunctie
In het zorgcentrum en de directe nabijheid zijn veel voorzieningen zoals een therapieruimte, kapper en bloedprikdienst. Op loopafstand zijn meerdere voorzieningen zoals een supermarkt, bank en gezondheidscentrum.

Klik op de video om de sfeer in Langedael te ervaren!

Één van de waarderingen via Zorgkaart Nederland

"Gedurende de tijd dat mijn moeder verbleef in Zorgcentrum Langendael was er steeds 'warme aandacht' voor haar van het personeel. Daarnaast ben ik zeer te spreken over de wijze waarop de bewoners in de gelegenheid werden gesteld om dagelijks actief of minder actief deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. Als bezoeker werd ik altijd correct en met aandacht te woord gestaan en werden mijn vragen al dan niet mogelijk direct beantwoord. Ook vwb de voortgang c.q. de fysieke en geestelijke gesteldheid werd er steeds open gecommuniceerd en afstemming en overleg met mij. Ik had het gevoel dat mijn moeder 'in een warm bad' terecht kwam. Chapeau voor iedereen binnen de organisatie en speciaal voor het personeel van de afdeling West, waar mijn moeder verbleef."

Klik op de button van Zorgkaart Nederland en lees alle waarderingen...

Adres- en contactgegevens

Bloemendalstraat 148

6291 CM Vaals

088 991 40 07

Secr.Langedael@sevagram.nl

De cliëntvertrouwenspersoon in deze locatie...

Klik hier!

0900 777 4 777

+