×

Wet Zorg en Dwang

Het kan gebeuren dat medewerkers van Sevagram onvrijwillige zorg moeten toepassen bij cliënten. Het gaat hier om de uitzonderlijke gevallen van zorg die misschien niet met instemming van een cliënt maar wel voor de veiligheid van een patiënt wordt verleend. Hier leggen we de Wet verder uit...

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang (hierna Wzd) gaat over vrijwillige en onvrijwillige opname.

Daarnaast regelt de Wzd de onvrijwillige zorg bij personen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

(klik op de afbeelding om de folder te downloaden)

Wat is een onvrijwillige opname?

Een onvrijwillige opname is een opname waartegen u of uw vertegenwoordiger zich verzet, maar waarvan mensen uit uw omgeving vinden dat deze wel noodzakelijk is.

Voordat een onvrijwillige opname plaatsvindt, wordt altijd eerst gekeken naar alternatieven, waaronder een vrijwillige opname. Pas als deze er niet zijn, wordt u onvrijwillig opgenomen.

Er zijn drie verschillende vormen van onvrijwillige opname:

  1. besluit tot opname en verblijf
  2. rechterlijke machtiging
  3. inbewaringstelling

Nadat u bent opgenomen, zorgt Sevagram dat u de best mogelijke zorg krijgt. De Wzd heeft als uitgangspunt dat u alleen vrijwillige zorg ontvangt. Er is sprake van vrijwillige zorg wanneer u er vrijwillig en bewust voor kiest om zorg te ontvangen.

Wanneer u of uw vertegenwoordiger zich tegen vrijwillige zorg verzet en er sprake is van zogenaamd ernstig nadeel, wordt onvrijwillige zorg overwogen. Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als uiterste middel, of wanneer er geen minder ingrijpende alternatieven zijn.

Op het moment dat onvrijwillige zorg onvermijdelijk is, kiest Sevagram altijd voor de minst ingrijpende vorm en het zo kort mogelijk toepassen van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt uitsluitend toegepast om uw welzijn, veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Altijd vrijwillige zorg, tenzij…
De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners, in overleg met de vertegenwoordiger, helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Het geven van onvrijwillige zorg aan onze bewoners is alleen toegestaan met toestemming van een Wet zorg en dwang-functionaris en na overleg met de vertegenwoordiger.

Wet zorg en dwang-functionaris
Binnen Sevagram hebben een aantal functionarissen de speciale opleiding gevolgd tot Wet zorg en dwang-functionaris.

Externe vertrouwenspersoon
Bij vragen en/of klachten over de Wet zorg en dwang kunt u terecht bij de externe cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. Deze vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is dus niet in dienst bij Sevagram.
Telefoonnummer: 088 929 40 99
E-mailadres: cvp@adviespuntzorgbelang.nl

Introductiefolder cliëntvertrouwenspersoon Marijke Meulenberg
Marijke Meulenberg is de clientvertrouwenspersoon voor de locaties:
Dr. Ackenshuis, Fonterhof, Molenpark, Oosterbeemd, Panhuys, Plataan, Scharwyerveld en Valkenheim

Introductiefolder cliëntvertrouwenspersoon Danny Teunissen
Danny Teunissen is clientvertrouwenspersoon voor de locaties:
Campagne, De Hollehof, De Regenboog, Elfershof, Langedael, Licht&Liefde, Oranjehof, St. Anna, Ter Eyck en Tobias

0900 777 4 777

+