×

Specialist Ouderengeneeskunde

Heeft u een indicatie met ‘behandeling’ dan wordt bij het verhuizen naar één van onze locaties de medische zorg van uw huisarts overgenomen door een Specialist Ouderengeneeskunde.
De functie ‘behandeling’ is mogelijk vanaf een zorgprofiel VV5 en hoger.

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt onze bewoners met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Binnen Sevagram bekijken onze specialisten welke mogelijkheden iemand nog heeft om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen.

Kwaliteit van leven

Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt zijn de belangrijkste uitgangspunten in het werk van de specialist ouderengeneeskunde. Hij biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt. Als het levenseinde nabij is, kan de specialist ouderengeneeskunde palliatieve medische zorg verlenen en in de stervensfase ook terminale medische zorg. Hierbij staat het bieden van comfort in de laatste levensfase van de patiënt centraal.

De best passende medische zorg
Samen met de bewoner en zijn of haar familie, bekijkt de arts wat de best passende medische zorg is. Als dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Dit heet ook wel advance care planning. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? Wat is voor de patiënt belangrijk? En welke medische én aanvullende multidisciplinaire behandeling is mogelijk én past daarbij het beste?

Regievoering
Als hoofdbehandelaar werkt de specialist ouderengeneeskunde in een multidisciplinair team en voert hij de regie over de behandeling van de bewoner. Daarnaast kan hij in de eerste lijn ook als medebehandelaar of als consulent naast de huisarts optreden. Om de bewoner de meest optimale zorg en behandeling te kunnen bieden wordt ook hier vaak samengewerkt in multidisciplinaire teams waarbij de specialist ouderengeneeskunde de regie voert.

0900 777 4 777

+