×

Ondernemingsraad

Medezeggenschap vindt Sevagram heel belangrijk.
De ondernemingsraad is hét orgaan voor en door medewerkers.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale aangelegenheden en kan door middel van advisering of instemming invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Zo heeft de OR instemmingsrecht ten aanzien van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden. Ook heeft de OR als taak de naleving van deze afspraken te bevorderen.

Binnen Sevagram hebben we een gekozen personeelsvertegenwoordiging van 15 zetels, 15 medewerkers die  voor een zittingsperiode van 4 jaar de belangen behartigen van alle medewerkers van Sevagram. 

Visie ondernemingsraad:

Het bevorderen van medezeggenschap die aansluit bij de Planetree­ visie waarbij de invloed van medewerkers op beleidskeuzes wordt vergroot.

Missie ondernemingsraad:

De missie is een ontwikkelmodel waarin de OR de medewerkersparticipatie wil vergroten door regelmatig te overleggen met de achterban om op deze manier de betrokkenheid te vergroten bij beleidskeuzes en waarbij antwoord wordt gegeven op de wat-, hoe-, waarom- en wat zijn de gevolgen-vraag.

0900 777 4 777

+