×

Onze medische dienst

In 2040 zal de vraag naar ouderenzorg verdubbeld zijn. De Medische Dienst van Sevagram bereidt zich daar nu al op voor door zich steeds verder te specialiseren en onze kennis te delen.

Frank Otten directeur cluster Heerlen Zuid & Behandelzorg Sevagram vertelt hoe we dat doen en waarom de specifieke kennis van een specialist ouderengeneeskunde zo belangrijk is.

“Onze Medische Dienst was van oudsher bedoeld voor de eigen cliënten maar daar is verandering in gekomen. Daarnaast hebben we als Sevagram ook een maatschappelijke opgave. Concreet: we nemen onze verantwoordelijkheid ook buiten de muren van de organisatie zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat de complexiteit van de ouderenzorg vaak de kennis van de eigen huisarts of de fysiotherapeut overstijgt, delen we onze kennis. Zo schuiven we steeds vaker bij huisartsen aan om ze te helpen bij zorgvragen van oudere patiënten. Zodat thuiswonende ouderen met een complexe problematiek ook daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen.

Waarom zou je iemand in een zorgcentrum wel kunnen behandelen en iemand die thuis woont niet? Dit is een belangrijke ontwikkeling die ook om continuïteit vraagt. Niet de zorg, de cliënt staat centraal. Ons Planetree-concept is daar leidend in.”

Medische zorg & kwaliteit van leven

Mensen met een medische klacht gaan in eerste instantie naar hun eigen huisarts. Een huisarts kijkt breed en houdt overzicht over de gehele situatie van de patiënt, stelt een diagnose en schrijft een recept uit. Een specialist ouderengeneeskunde van Sevagram daarentegen behandelt én begeleidt cliënten/patiënten met heel specifieke en vaak complexe zorgvragen. Zo kijkt hij niet alleen naar de klachten of het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen van deze problematiek voor het leven van de patiënt en/of zijn omgeving.

Frank Otten: “Ouderenzorg is een specialisatie waar misschien wat makkelijker over wordt gesproken dan over het werk van bijvoorbeeld een internist. Onze artsen houden veel meer rekening met de leefwereld van een cliënt. Woont die op een locatie van langdurige zorg, dan is de zorg veel meer gericht op wonen en welzijn. Gaat het om kortdurende zorg, dan is de aandacht vooral gericht op zo snel mogelijk terugkeren naar huis. Kortom; kwaliteit van leven met de best passende medische zorg afgestemd op het individu.”

Medische Dienst als opleider

Investeren in opleidingen is cruciaal voor de toekomst. Frank Otten: “Als je kijkt naar Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) in opleiding dan hebben we in Nederland jaarlijks 260 opleidingsplaatsen waarvan er
ongeveer 150 worden ingevuld. Gezien de verwachte verdubbeling van de zorgvraag weet je dat je in 2040 een enorm probleem hebt als je nu niks doet. We zijn dan ook trots dat onze hele Medische Dienst sinds deze zomer officieel Specialisten Ouderengeneeskunde mag opleiden. Voorheen was dat voorbehouden aan de medicus die hiervoor de kaderopleiding heeft gedaan. Daarmee kijken we al met één oog naar de toekomst.

Lees meer over de medische dienst van Sevagram

0900 777 4 777

+