×

Dagactiviteiten

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving en midden in het leven blijven staan. Het leven leiden zoals u dat wilt. 
Door deel te nemen aan de dagactiviteiten proberen wij uw zelfredzaamheid thuis te behouden of te verbeteren. En dat doen we samen met leeftijds- en buurtgenoten...

Tijdens de dagactiviteiten bieden wij een gevarieerd dagprogramma aan, zodat u aan het einde van de dag terugkijkt op een leuke, maar ook zinvolle daginvulling. 

Het activiteitenprogramma is gericht op de persoonlijke vragen, wensen en mogelijkheden van de deelnemer. U neemt deel aan het programma dat bij u past.

Het programma bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Beweegactiviteiten zoals wandelen, bewegen op muziek en dansactiviteiten.
  • Educatieve activiteiten, zoals geheugen- en concentratietraining.
  • Recreatieve activiteiten, zoals muziek, spellen of jeu de boules met buurtgenoten.
  • Belevingsgerichte activiteiten, zoals het gezamenlijk bereiden van de maaltijd of samen bakken.

Soms stemmen wij - met uw goedvinden - af met uw mantelzorger(s) en met eventuele zorgverleners uit de eerste lijn, zoals uw huisarts en uw thuiszorg zodat u kunt deelnemen aan activiteiten die passen bij uw wensen en behoeften.

Eten
Neemt u een hele dag deel aan een activiteit dan krijgt u een (gratis) broodmaaltijd inclusief soep aangeboden. 

Vervoer
U kunt met een taxi worden opgehaald en thuisgebracht. Hiervoor is wel een verwijzing voor vervoer nodig. U kunt uiteraard ook met eigen vervoer komen.

Deelname en kosten
U bent altijd van harte welkom tijdens onze seniorenmiddagen. Dan kunt u deelnemen zonder indicatie.

Heeft u een indicatie, dan kunt u deelnemen tijdens de volledige openingstijden van de dagactiviteitencentrum.

Contact 
Voor vragen over de regio Maastricht/Heuvelland kunt u terecht bij:
Zorgpunt Maastricht Heuvelland
t 043 85 09 300
m info@zorgpuntmaastrichtheuvelland.nl

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met Zorgpunt Maastricht Heuvelland.

Voor vragen over de regio Parkstad kunt u terecht bij:
Afdeling Zorgbemiddeling
Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen
t 0900-777 4 777
m zorgbemiddeling@sevagram.nl

De consulenten van onze Zorgbemiddeling staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 17.00 uur.

Wij informeren u graag over wat wij voor u kunnen betekenen. 

Locaties en openingstijden

Dagactiviteiten Tobias
Piet Malherbestraat 2
6417 ZA  Heerlen
t 045 542 64 44

Openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor met name deelnemers mét (beginnende) dementie.

Dagactiviteiten Campagne
Medoclaan 66
6213 EC  Maastricht
t 06 52 88 07 22

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie.

                  

Dagactiviteiten De Regenboog
Meezenbroekerweg 13
6415 SC  Heerlen
t 06 52 88 07 22

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie.

Dagactiviteiten Oranjehof
Vullingsweg 54
6418 HT  Heerlen
t 045 763 00 00

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie.

Dagactiviteiten Scharwyerveld
Daaldersruwe 93
6218 AL  Maastricht
t 043 35 49 180

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie

Dagactiviteiten De Hollehof
Voskuilenweg 48
6416 AL  Heerlen
t 045 400 85 55

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie.

Dagactiviteiten Ter Eyck
Keekstraat 3
6413 HN  Heerlen
t 088 991 28 00

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor zowel deelnemers mét als zonder indicatie.

Dagactiviteiten Licht & Liefde
Prins Bisschopssingel 20
6211 JX  Maastricht
t 088 991 31 00

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur voor alleen deelnemers mét een indicatie.

0900 777 4 777

+