×

Algemene voorwaarden

Deze tweezijdige algemene voorwaarden 2022 van ActiZ en Zorgthuisnl zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per 1 januari 2022. De algemene voorwaarden bestaan uit een Algemene module en aanvullende bijzondere modules. De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg. Een bijzondere module is alleen van toepassing in het geval van een specifieke soort zorg.

0900 777 4 777

+