×

Anbi

Sevagram beschikt over een ANBI-status.
ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling.

Sevagram beschikt over een ANBI-status.
ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Deze ANBI-status heeft onder andere de volgende voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam instelling
Stichting Sevagram Zorgcentra

RSIN/fiscaal nummer ANBI
8024.84.025

Contactgegevens
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
telefoon 045 - 560 28 02
emailadres info@sevagram.nl

0900 777 4 777

+