×

Plataan ~ geriatrisch centrum voor kortdurend verblijf

Bij Plataan ondersteunen wij cliënten die…
* kortdurende zorg nodig hebben,
* een herstel- of revalidatietraject nodig hebben of
* vanwege cognitieve problematiek en/of dementie behoefte hebben aan bijzondere zorg op maat.

Placeholder

Bij Plataan ondersteunen wij cliënten die… 

 • kortdurende zorg nodig hebben, daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook even niet thuis kunnen wonen.  
 • na een behandeling in het ziekenhuis een herstel- of revalidatietraject nodig hebben.  
 • vanwege cognitieve problematiek en/of dementie behoefte hebben aan bijzondere zorg op maat in een beschermde omgeving. Voor deze cliënten hebben we de afdeling Rivieren ingericht: 19 bedden voor tijdelijk verblijf, herstel en/of geriatrische revalidatie en diagnostiek. 

Met onze producten, kennis en expertise sluiten we naadloos bij al deze behoeften aan. Dat geldt zowel voor de behoeften van de cliënt als voor de vragen die wij krijgen vanuit de keten en van verwijzers. Zoals het ziekenhuis, de huisartsenposten en de huisartsen. 

Plataan onderscheidt zich als geriatrisch centrum op een aantal punten:  

Aanpak 

 • We hebben kortdurend herstel en revalidatie onder één dak.  
 • We werken met specialistische en onderbouwde zorgpaden waarbij we op voorhand een nauwkeurige inschatting kunnen maken over de duur van het verblijf bij Plataan. 
 • Plataan beschikt over de modernste apparatuur om cliënten optimaal te ondersteunen bij het revalidatie- of herstelproces. 

Revalidatie-afdelingen

 • Collum Care revalidatie
  Revalideren na een heupfractuur (collum).
 • Electieve revalidatie
  Revalideren na een knie- of heupoperatie.
 • Neurologische revalidatie
  Revalideren na een hersenbloeding of -infarct.
 • COPD-, cardio- en oncologierevalidatie
  Revalideren na opname op een ziekenhuisopname van de afdelingen longziekten-cardiologie-oncologie.
   
 • Poli dagrevalidatie en Open poli
  Revalideren voor thuiswonenden.
Lees meer

0900 777 4 777

+