×

Diëtetiek

Voor uw gezondheid kan het nodig zijn dat er iets veranderd wordt aan uw voeding. De arts verwijst u dan naar de diëtist. De diëtist stelt, in overleg met u, een dieet- of voedingsadvies op en helpt om dit goed toe te passen in uw dagelijks leven.

Veel cliënten volgen een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies, dat ervoor zorgt dat ze - ondanks de aandoeningen waar ze mee te maken hebben - zo gezond mogelijk door het leven kunnen gaan. In veel gevallen zijn ze door een (huis)arts doorverwezen naar een diëtist. Die helpt hen het aangepaste voedingspatroon zo goed mogelijk in te passen in het dagelijks leven.

Een dieet- of voedingsadvies kan worden voorgeschreven wanneer iemand kampt met onder- of overgewicht, een ziekte of een aandoening (bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, nierproblemen of maag- en darmklachten) of een allergie (lactoe intolerantie en coeliakie). Soms is het advies erop gericht de inname van bepaalde voedingsstoffen (bijvoorbeeld suiker of zout) zoveel mogelijk te beperken. In andere gevallen kan het zo zijn dat een cliënt van bepaalde stoffen (te denken valt aan eiwitten) juist meer moet binnenkrijgen.

Indien er sprake is van revalidatie of wondgenezing kan goede voeding ervoor zorgen dat de conditie snel verbetert. Bovendien ondersteunt de juiste voeding de weerstand, waardoor cliënten minder vatbaar zijn voor infecties en wonden en zij in veel gevallen sneller zullen genezen. Een dieet- of voedingsadvies kan ook nodig zijn bij de behandeling van chronische en voortschrijdende ziekten als Parkinson, COPD, ALS, kanker en dementie.

Bij zijn op maat gesneden adviezen zal de diëtist zoveel mogelijk rekening houden met de eetgewoonten van de cliënt. Bij voortschrijdende aandoeningen is immers alle aandacht gericht op het in stand houden van de kwaliteit van leven. In dat opzicht staan de diëtisten voor de mensgerichte aanpak die Sevagram zo belangrijk vindt.

Begeleiding door een diëtist begint in de regel met een consult, waarin een mogelijk dieet- of voedingsadvies besproken wordt. Aan de hand van voedingsgewoonten, gewicht en leefomstandigheden wordt geanalyseerd welke weg het best kan worden bewandeld. Uitgelegd wordt waarom een bepaald dieet in een specifiek geval heilzaam kan zijn. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de vraag wat het concreet betekent voor iemands gezondheid.

Hoe gaat een dieetbehandeling in zijn werk?

Cliënten die om gezondheidsredenen ‘op dieet’ worden gezet, worden allerminst aan hun lot overgelaten. Een volledige begeleiding bestaat doorgaans uit meerdere consulten, waarbij onze diëtisten de cliënten praktische tips meegeven en hen motiveren om het ingezette traject vooral ook vol te houden. In het eerste gesprek zal de cliënt, al dan niet met behulp van mensen uit zijn naaste omgeving, allerlei vragen moeten beantwoorden. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Indien noodzakelijk zullen onze diëtisten contact opnemen met hun collega’s in andere de paramedische disciplines, zoals de fysiotherapeut, de logopedist, de ergotherapeut en de psycholoog. In sommige situaties vindt ook overleg plaats met de (huis)arts.

Het directe resultaat van het volgen van een dieet kan eruit bestaan dat stoornissen of aandoeningen die worden veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon worden opgeheven, terwijl chronische aandoeningen door het volgen van een juist dieet zo goed mogelijk onder controle worden gehouden.
 

Vergoeding door de zorgverzekeraar
Cliënten, die thuis wonen, woonachtig zijn in een aanleunwoning of zonder behandelzorg-indicatie verblijven in een van de locaties van Sevagram, krijgen de kosten van de diëtist vergoed vanuit de zorgverzekering (eerstelijn). Vanuit de basisverzekering wordt drie uur per jaar vergoed. Cliënten die beschikken over een aanvullende verzekering, kunnen in de meeste gevallen een aantal uren extra claimen. De hoogte van de vergoeding voor dieetbegeleiding is afhankelijk van de verzekering en verschilt per verzekeraar. In eerste instantie is voor dieetbegeleiding een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

0900 777 4 777

+