×

Ergotherapie

Het uitvoeren van dagelijkse handelingen gaat vaak automatisch, zonder over na te denken. Echter heeft u moeite met de uitvoering van deze handelingen, dan is ergotherapie wellicht iets voor u. Hierbij kan gedacht worden aan: uw zelfverzorging, eten/drinken, huishouden, uitvoeren hobby’s, boodschappen doen en u verplaatsen in- en rondom uw woning.

Ergotherapie

Het kan voorkomen, zeker bij mensen die ouder worden, dat de dagelijkse routine iets minder soepel verloopt dan ze altijd zijn gewend. In dat geval kan ergotherapie uitkomst bieden. De ergotherapeuten van Sevagram zijn gespecialiseerd in het geven van hulp en advies aan ouderen die problemen ondervinden in het dagelijks functioneren.

Onze ergotherapeuten (waaronder een Parkinson therapeut, een sensorische integratie therapeut en een edomah therapeut) staan allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Zij werken nauw samen met andere paramedici van Sevagram, zoals de logopedist, de fysiotherapeut, de psycholoog en de diëtist.
Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijkse handelen van mensen, bijvoorbeeld als ze daarin worden beperkt door lichamelijke of psychische problemen. Ergotherapeuten helpen cliënten hun dagelijkse handelingen te blijven uitvoeren. Veel is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

In welke gevallen kan een ergotherapeut uitkomst bieden?

Handelingen die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zijn in bepaalde gevallen wat lastiger te verrichten. Vaak gaat dat gepaard met extra inspanningen die soms zelfs pijnlijk kunnen zijn en daardoor praktisch niet meer uitvoerbaar. In zulke gevallen is het mogelijk om een ergotherapeut in te schakelen: hij onderzoekt, adviseert, oefent en instrueert.

De ergotherapeuten van Sevagram helpen mensen die ouder worden bij de uitvoering van hun dagelijkse handelingen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun eigen woon- en leefomgeving. De mensgerichte aanpak waar Sevagram bekend om staat, is in alle gevallen leidend: de zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt.

Cliënten van Sevagram kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met de ergotherapeut: thuis, op de plek waar na een ongeval of opname in het ziekenhuis een revalidatietraject gevolgd wordt, of in de Sevagram-locatie waar de cliënt woonachtig is.

Thuissituatie

Het werk van een ergotherapeut is veelzijdig. In het geval waarin een cliënt nog thuis woont, krijgt hij veelvuldig te maken met vragen als: ‘hoe kan ik een scootmobiel aanvragen om zelfstandig mijn boodschappen te kunnen blijven doen, hoe kan ik ondanks mijn beperkingen mijn hobby’s blijven uitoefenen en hoe kan ik – ook nu ik een dagje ouder word – het beste voor mijn partner blijven zorgen’.

Doordat sommige Sevagram-cliënten in een rolstoel zitten, kan het voor hen bijvoorbeeld lastig zijn om veilig de badkamer te bereiken. Onze ergotherapeuten kunnen in dergelijke gevallen helpen bij het vinden van een oplossing, zodat de cliënt langer in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Ook zijn er ouderen die, om welke reden dan ook, moeite hebben met schrijven of steeds moeilijker de trap op- en af kunnen. Ook cliënten die ondanks het klimmen der jaren de gewoonte hebben om af en toe iets te veel hooi op hun vork te nemen, hebben baat bij een goed advies: de ergotherapeut bekijkt hoe ze het maximale uit zichzelf kunnen blijven halen, zonder dat ze overbelast raken.

Revalidatiesetting

Ook cliënten die na een ongeval of een operatie moeten revalideren, kunnen met een ergotherapeut te maken krijgen. Na een intakegesprek maakt deze een inventarisatie van de problemen die een cliënt ondervindt en zoekt samen met hem of haar naar een oplossing op maat. Daarnaast oefenen onze ergotherapeuten de activiteiten waar iemand moeite mee heeft, en wel zodanig dat de cliënt tevreden is over de manier waarop hij bepaalde handelingen uitvoert. Doel van de behandeling is in alle gevallen een terugkeer naar de eigen woonomgeving.

De ergotherapeut adviseert ook bij het kiezen van hulpmiddelen en aanpassingen. Ook leert hij bijvoorbeeld familieleden en mantelzorgers hoe hiermee het best kan worden omgegaan. De ergotherapeut kan bovendien een adviserende en bemiddelde rol spelen indien bij de gemeente hulpmiddelen en aanpassingen moeten worden aangevraagd in het kader van de WMO. Daarnaast fungeert hij als nuttige tussenschakel tussen cliënten en hulpmiddelenleveranciers.

Ergotherapie in de Sevagram-locaties

Ook wanneer onze cliënten woonachtig zijn in een van de Sevagram-locaties worden zij geconfronteerd met vragen die gericht zijn op het behoud van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Vaak gaat het om praktische kwesties: hoe kan men zich het beste verplaatsen in een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel, welke houding kan men het beste aannemen wanneer men gebruik maakt van een rollator of een kruk en hoe kunnen cliënten zich zo veilig en zelfstandig mogelijk wassen, douchen en aankleden. Zelfs cliënten die vragen hebben over het hebben van een zinvolle dagbesteding of het bereiden van de dagelijkse maaltijd (inclusief het gebruik van de apparatuur die daarbij komt kijken) kunnen altijd een beroep doen op de mensgerichte zorg van onze ergotherapeuten.

Kortom: de ergotherapeut creëert in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving mogelijkheden, waardoor de cliënt weer grip krijgt op zijn leven en hij of zij naar tevredenheid kan participeren in de maatschappij.

Hoe wordt een behandelingstraject in gang gezet?

Wie een beroep doet op een van de ergotherapeuten van Sevagram, wordt in eerste instantie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarin worden de problemen geschetst en kan de cliënt, eventueel met hulp van zijn omgeving, zijn hulpvraag en zijn wensen formuleren. Daarop vindt aanvullend onderzoek plaats en wordt op basis van observatie en testen een behandeltraject in gang gezet. Indien nodig neemt de ergotherapeut contact op met de (huis)arts of een of meerdere collega-paramedici, zoals de fysiotherapeut , de logopedist , de diëtist en/of de psycholoog dan wel het maatschappelijk werk.

Specialismen

De ergotherapeuten van Sevagram zijn uiteraard gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan ouderen. Hun aandacht is ook gericht op ziektes en ongemakken die veelvuldig gepaard gaan met het ouder worden. Voorbeelden zijn hartproblemen, longaandoeningen (astma, COPD), neurologische aandoeningen en ziektes (waaronder beroertes, dementie, de ziekte van Parkinson, MS en ALS) en aandoeningen op het gebied van kanker, orthopedie (schouder-, heup- en kniefracturen) en reuma (reumatoïde artritis, artrose, jicht en fibromyalgie).

Daarnaast zijn de ergotherapeuten van Sevagram extra geschoold in sensorische integratie (voel- en bewegingsoefeningen met demente bewoners), omgaan met agressie, lig- en zitproblematiek, valpreventie en palliatieve zorg.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Cliënten van Sevagram die thuis wonen, woonachtig zijn in een aanleunwoning of zonder behandelzorgindicatie verblijven in een van de locaties van Sevagram, krijgen de kosten van de ergotherapeut vergoed door de zorgverzekeraar (eerstelijn). Ergotherapie is opgenomen in alle basispakketten. Elke verzekerde heeft recht op maximaal tien behandeluren per jaar; sommige verzekeraars vergoeden zelfs meer.

0900 777 4 777

+