×

Fysiotherapie

Dat bewegen niet vanzelfsprekend is, beseft u pas wanneer u ergens last van krijgt. Fysiotherapie is bedoeld voor iedereen die in het dagelijkse leven problemen ondervindt met houding en beweging.

Lekker bewegen en onbezorgd door het leven stappen. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, totdat je ergens last van krijgt en bewegen pijn doet of ongemakken met zich meebrengt. In zijn algemeenheid is fysiotherapie bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven problemen ondervindt met houding en beweging.

Een fysiotherapeut houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van mensen die pijn hebben of kampen met functiestoornissen in bepaalde delen van het menselijk lichaam. Meer bepaald: het skelet, de bindweefselkapsels en de gewrichten, alsmede de skeletspieren die door samentrekking de beweging mogelijk maken. Al deze onderdelen samen worden in de medische wereld aangeduid als ‘het bewegingsapparaat’.

Hoe verloopt een behandeltraject?

Tijdens een eerste consult zal de fysiotherapeut een intakegesprek afnemen waarin de klachten worden besproken en een eerste lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Op die manier wordt de hulpvraag zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Op basis van dit alles stelt de fysiotherapeut een behandelplan op, dat vervolgens wordt besproken met de cliënt en/of de mensen in zijn naaste omgeving. Indien nodig zal de fysiotherapeut contact opnemen met collega’s die werkzaam zijn in andere paramedische disciplines, zoals de ergotherapeut, psycholoog, diëtetiek of de logopedist. Ook bespreekt hij de bevindingen eventueel met de behandelend arts of huisarts.

Vergoeding door de zorgverzekeraar
Cliënten van Sevagram die thuis wonen, woonachtig zijn in een aanleunwoning of zonder behandelzorgindicatie verblijven in een van de locaties van Sevagram, krijgen de kosten van fysiotherapie vergoed vanuit de zorgverzekering (eerstelijn). De hoogte van de vergoeding en het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is bij elke verzekeraar verschillend. Cliënten van Sevagram kunnen bij de fysiotherapeuten aankloppen met of zonder verwijzing door een (huis)arts. Voor cliënten die niet in staat zijn naar een van de locaties van Sevagram te komen, behoort fysiotherapie aan huis tot de mogelijkheden, indien dit voorgeschreven is door de (huis)arts.

In welke gevallen kan fysiotherapie uitkomst bieden?

Een eventueel behandeltraject kan bestaan uit verschillende onderdelen. Zo kan worden getraind op kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen en kan middels oefentherapie de coördinatie worden verbeterd en de snelheid vergroot. Andere therapieën zijn erop gericht om de spierspanning en de pijn te verminderen. Het werk van de fysiotherapeut is ook gericht op het verbeteren van de houding en het geven van advies en/of informatie aan zowel de cliënt als diens omgeving (partners, overige familieleden en mantelzorgers).

De fysiotherapeuten bij Sevagram zijn onder meer gespecialiseerd in behandeling van aandoeningen en problemen die zich veelvuldig voordoen bij mensen die ouder worden. Hun werk is vaak een aanvulling op andere behandeltrajecten, in gang gezet door bijvoorbeeld de revalidatiearts, de neuroloog of de oncoloog. Fysiotherapeuten komen vaak in actie na een verwijzing door de huisarts of medisch specialist.

0900 777 4 777

+