×

Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden die behoren bij de zorgleveringsovereenkomst.

Sevagram is verplicht om de algemene leveringsvoorwaarden gelijktijdig aan te bieden bij de zorgleveringsovereenkomst met haar cliënt. De algemene leveringsvoorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt en zorgorganisatie. Deze algemene voorwaarden zijn tweeledig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij u goed en duidelijk informeren. Onze folder Wonen in onze zorgcentra Wet langdurige zorg omvat uitgebreide informatie voor cliënten over het verblijf in onze zorgcentra. 

0900 777 4 777

+