×

Telerevalidatie

Telerevalidatie

Telerevalidatie, oftewel revalideren op afstand, helpt Sevagram de balans te vinden tussen fysieke zorg en zorg op afstand. De behandelaar en de revalidant kunnen met telerevalidatie een online-interventie inzetten als onderdeel van het revalidatieproces. De ondersteunende onlinezorg voorkomt onnodig reizen en geeft de revalidant de vrijheid om thuis op een verantwoorde manier aan zijn of haar herstel te werken. De pilot is succesvol afgerond.

De coronapandemie en bijbehorende lockdown zorgden ervoor dat behandelaren niet meer bij Sevagram konden of mochten werken met revalidanten. En dat terwijl snel starten met revalideren, bijvoorbeeld na een operatie of beroerte, belangrijk is voor een snel en voorspoedig herstel. Innovatief en out of the box, zoals Sevagram graag werkt, was dit een goede gelegenheid om met telerevalidatie te beginnen.

Met telerevalidatie kan de klinische revalidatie verbeterd worden en kunnen cliënten thuis verder revalideren. Via een onlineplatform geeft de behandelaar oefeningen en tips. Voor iedere revalidant kan een traject op maat worden gemaakt. Een standaard traject voor specifieke aandoeningen kan ook. De behandelaar monitort op afstand hoe de cliënt het doet. Via het platform kunnen behandelaar en patiënt, als ze dat willen, elkaar berichten sturen. Het platform draait onder andere op de bedside terminal, de tablet en de smartphone.

Geen vervanging
‘Telerevalidatie is uitdrukkelijk geen vervanging van de individuele behandeling’, vertelt projectleider innovatie Frank Roost. ‘Het is een aanvulling op de reguliere behandeling die onder andere zorgt voor een kortere ligduur bij opname in Plataan, de geriatrische revalidatiekliniek van Sevagram in Heerlen.’ Aan de pilot ging een uitgebreide onderzoeks- en testperiode vooraf. ‘We moesten allereerst een aantal vragen beantwoorden. Hoe sluiten de vragen van medewerkers en wensen van cliënten op elkaar aan? En hoe past telerevalidatie binnen onze huidige structuur van systemen waar we mee werken?’

Sevagram ging aan de slag met focusgroepen. ‘We moesten secuur bepalen welke groepen voor telerevalidatie in aanmerking komen, wie de intake met de cliënten doet en wie en hoe bepaalt dat het inderdaad kan. We stelden hier een checklist voor op. In de pilot richtten we ons vooral op de cliënten die we relatief makkelijk konden activeren, doordat ze bijvoorbeeld al bekend waren met internet en een smartphone hadden. We kozen voor één groep cliënten, namelijk de mensen met COPD.’ Het enige dat gebruikers ervoor nodig hebben, is een e-mailadres. ‘Hebben ze dat niet zelf, dan kan de cliënt eventueel het e-mailadres van de mantelzorger gebruiken.’

Eigen Regie
Als je een pilot doet, moet je natuurlijk ook de resultaten meten. Dat deed Sevagram onder andere door kwalitatieve interviews af te nemen met cliënten en medewerkers. ‘De bevindingen waren overwegend positief’, vertelt Frank. ‘Telerevalidatie biedt echt een meerwaarde.

Cliënten vinden het erg fijn dat ze zelf de regie hebben en dat ze onafhankelijk van hun behandelaar hun oefeningen kunnen doen. Op het moment dat cliënten met ontslag gaan en telerevalidatie in de thuissituatie gebruiken, zorgt het voor minder reistijd. Daarnaast geeft het de cliënt en ook de mantelzorgers inzicht in het revalidatietraject. Ook voor mantelzorgers kan het verlichting bieden. Als een behandelaar iets verandert, kan de cliënt dat zien. Logt hij of zij in, dan staat er in beeld bijvoorbeeld Er staat 1 nieuwe oefening voor u klaar.’ Het platform is dus heel gebruiksvriendelijk. ‘We hebben zelfs een gebruiker van 93.’

Toekomstmuziek
Natuurlijk zaten er ook nog wat kinderziektes in het platform, daar was het een pilot voor. ‘De communicatie met de behandelaar kon beter en er mocht wat meer variatie in de oefeningen zitten. Als dat verbetert, sluit telerevalidatie echt goed aan bij de doelgroep.’ Frank kijkt ondertussen alvast vooruit. ‘Het zou heel mooi zijn als de cliënt direct kan zien welke therapeuten betrokken zijn. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden. Ook mooi zou zijn als telkens de eigen behandelaar de oefeningen voordoet, dat is goed voor de herkenbaarheid. Maar voor nu zijn we vooral trots op wat we al hebben bereikt. Telerevalidatie biedt echt een meerwaarde voor medewerkers en cliënten. Dus we gaan het in elk geval implementeren en uitbreiden. In ons droomscenario wordt telerevalidatie vóór opname ingezet om de conditie van onze revalidanten voorafgaand aan de opname te verbeteren. Is de cliënt voor revalidatie opgenomen, dan zal telerevalidatie de ligduur verkorten omdat de cliënt op elk gewenst moment kan oefenen. Ook als de behandelaar er niet bij is. Zetten we telerevalidatie vervolgens thuis in, dan zal dat een mogelijke terugval zeker beperken.

Wil je meer weten over het gebruik van het Exoskelet bij Sevagram?
Neem dan contact op met Frank Roost, Projectleider Innovatie. 

Frank.Roost@sevagram.nl

0900 777 4 777

+