×

Bouwnieuws Douvenrade

Parc Douvenrade is een combinatie van gebouwen waar zelfstandig wonen en wonen met (verpleeghuis)zorg geleverd wordt. Het gebied ligt aan de rand van de N 281 en het uitgebreide wandel- en natuurgebied de Geleenbeek. Direct grenzend aan het centrum van Heerlen met het groot winkelcentrum ’t Loon.

[nieuwsbericht 24-08-2022]

BOUW ZORGCENTRUM DOUVENRADE GESTART...

De bouw van het nieuwe zorgcentrum Douvenrade in Heerlen is gestart. Voor de bouwvakantie was al gestart met plaatsen van enkele funderingspalen. Op die manier hebben we kunnen zien of alles naar wens verliep.

Het zorgcentrum Douvenrade maakt deel uit van Parc Douvenrade. In de Terrasflat, Galerijflat en Corridorflat wonen voornamelijk senioren. Met het bouwen van het zorgcentrum op het Parc ontstaat voor deze groep een totaal pakket aan woon-, zorg- en servicediensten waardoor de bewoners voor altijd op het Parc kunnen blijven wonen.

Levensloopbestendig wonen, noemen we dat. Men maakt een keuze om op een bepaalde leeftijd te verhuizen naar Parc Douvenrade waar nog zo lang als mogelijk alles zelf wordt gedaan. Eventueel kan met thuiszorg het zelfstandig woonplezier worden verlengd. Maar als de zorgvraag dan toch te groot wordt, kan worden verhuisd naar het zorgcentrum.

Het aanbieden van alle diensten doen wij, als Sevagram, niet alleen. Samen met andere partners kunnen wij in Parc Douvenrade een totaal pakket aan servicediensten bieden. Dit noemen we Community Care. Dit is een uniek project waarbij juist de kracht van een andere organisaties wordt gebruikt om de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren.

Heeft u vragen over het nieuwbouwcomplex, dan kunt u mailen naar nieuwbouw.douvenrade@sevagram.nl

0900 777 4 777

+