×

Teledoc

Binnen de regio Zuid-Limburg is een pilot gedraaid met een technologie van het bedrijf Docs In Clouds uit Aachen, namelijk de Teledoc Mobile. Onderzocht is of Teledoc mogelijk een bijdrage kan leveren aan de huidige schaarste op de arbeidsmarkt door het efficiënt, op afstand, inrichten van een aantal zorg- en werkprocessen.

Het op afstand kunnen beoordelen van gevalideerde vitale waarden door middel van een Electro CardioGram (ECG), temperatuur, hartslag- en saturatiemetingen en stethoscopische waarnemingen zorgt dat adequate medische beoordeling en daarmee besluitvorming kan plaatsvinden met behoud van kwaliteit. Deze waarnemingen kunnen na integratie tussen de Teledoc en het ECD ook direct worden overgenomen in het ECD.

De pilot is succesvol afgerond. Klik hier voor verdere informatie over de Teledoc. 

0900 777 4 777

+