×

Slaapprotocol

Een goede nachtrust is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (PG) helemaal. De ziekte kan het slaappatroon verstoren, met nachtelijke onrust als gevolg. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de PG-cliënten lijdt aan ten minste één ernstige slaapstoornis, zoals slapeloosheid of slaapapneu.

Slaapprotocol

Naast slaapstoornissen heeft men in de praktijk te maken met verschillende uitingen van nachtelijke onrust. Enkele voorbeelden van nachtelijke onrust zijn een omgedraaid dag-nacht ritme, niet kunnen inslapen, geen herkenning van de slaapkamer, aandrang hebben om naar het toilet te gaan of een gebrek aan geborgenheid. Dit zorgt ervoor dat bewoners slecht slapen en de slaapkwaliteit afneemt. Dit kan bij PG-cliënten leiden tot vermoeidheid en verminderd functioneren overdag en een verergering van het ziekteproces. Als gevolg daarvan neemt de (ervaren) werkdruk zowel in de nacht, bij minimale bezetting, als overdag bij zorg- en behandelprofessionals toe.

Ook in de verzorgings- en verpleeghuizen van Sevagram krijgt men regelmatig te maken met nachtelijke onrust als gevolg van een verstoord slaappatroon. Vanuit een interne inventarisatie bij zorgprofessionals is naar voren gekomen dat de nachtelijke onrust en daarmee ook de slaapkwaliteit van onze bewoners meer aandacht verdient.

Veelal wordt er door de zorgprofessional in de nacht gevraagd aan (para)medici om (onvrijwillige) zorg in te zetten om de onrust met de daar bijkomende problematieken te voorkomen/op te lossen, denkende aan zo nodig medicatie of vrijheidsbeperkende maatregelen. Echter, het gevolg wordt hiermee aangepakt en niet de oorzaak. Uit intern onderzoek blijkt dat het voor (P)MD-disciplines moeilijk is om de nachtdienstmedewerker hier handvatten in te geven, daar ze gedurende de nacht niet aanwezig zijn en afhankelijk zijn van de door de nachtdienstmedewerker aangereikte subjectieve informatie.

Binnen Sevagram is men gestart met het ontwikkelen van een Slaapprotocol, waarbij bewezen innovatieve producten (Somnox Slaaprobot, lichtlampen, QwiekSnooze en de zorgtechnologie) ondersteunen bij het bieden van een goede en veilige nachtrust voor haar bewoners. Het Slaapprotocol is ontwikkeld in samenspraak met interne stakeholders en experts en externe (slaap)experts. Het Slaapprotocol biedt zowel zorgmedewerkers als (P)MD handvatten om de problematieken (objectief) in kaart te brengen en te behandelen.  

Meer weten? 
Neem dan contact op met projectleider Innovatie Martijn Steijns via martijn.steijns@sevagram.nl

0900 777 4 777

+