×

Leefcirkels

Leefcirkels dienen als een veilige manier om bewoners maximale vrijheid te bieden. Het gaat om het toekennen van vrijheid op basis van individuele mogelijkheden van de bewoner. Per bewoner wordt door het behandelteam bekeken en vastgesteld hoe die persoon functioneert en wat voor hem/ haar verantwoorde en veilige oplossingen zijn. Op basis daarvan wordt bepaald welke leefcirkel het beste past: afhankelijk van deze leefcirkel kan de cliënt zich zelfstandig door het gehele gebouw verplaatsen of alleen op de eigen afdeling indien gewenst.

Wil je meer weten over het gebruik van de Leefcirkels bij Sevagram?
Neem dan contact op met Tim van de Geijn, Programmamanager Innovatie.

Tim.vandeGeijn@sevagram.nl

0900 777 4 777

+