×

Kwartetspel Dementiezorg

Sevagram heeft een nieuwe visie op dementiezorg en een aangescherpte visie op onbegrepen gedrag geformuleerd. Deze visie is vertaald naar een ABCD waarbij er vooral uitgegaan wordt van wat de ander nog wel kan en iedere vorm van gedrag gezien wordt als een manier van communiceren.

Het uitrollen van een visie gaat meestal gepaard met scholingselementen, waarvoor medewerkers voor bepaalde tijd als het ware ‘uit het proces’ gehaald worden. Door dit op een andere manier te benaderen brengen we het leren juist naar de teams en maken we het onderdeel van de werkzaamheden.
Als hulpmiddel is daarom dit kwartetspel als instrument ontwikkeld waardoor medewerkers op de werkvloer met elkaar in gesprek komen over cultuuraspecten zoals:

 • Mensgerichte zorgprincipes;
 • Visie op dementie;
 • Familieparticipatie;
 • Vrijwilligersbeleid;
 • Visie op onbegrepen gedrag;
 • Waardig verhuizen.

In spelvorm worden deelnemers uitgenodigd, uitgedaagd en geprikkeld hun kennis, visie, houding en vaardigheden t.a.v. de onderwerpen in te zetten en verder te ontwikkelen.
Binnen het kwartetspel zijn dan ook meteen de hierboven genoemde 8 disciplines terug te vinden. Daarnaast bevat dit spel als hoofdcategorieën de 4 gebieden uit onze visie op ‘Mensgerichte Dementiezorg’ te weten;

   A. Aandacht
   B. Beleving
   C. Communicatie
   D. Deskundigheid

De uitdaging
Het kwartetspel bevat 32 kwartetkaarten, bestaande uit 4 categorieën x 8 disciplines, 16 kaarten met verboden woorden, 16 schattingsvragen en een handleiding/speluitleg. In een notendop komt het er op neer dat je met een team gaat kwartetten. In dit geval vraag je niet om een kaart, maar speel je de uitdaging op je kaart om de kaart van de ander te winnen. De uitdagingen zijn als volgt:

 • Om de beurt; Geef om de beurt een kenmerk/ aspect/ signaal/ van …….. De speler die aan de beurt is bepaalt bij deze uitdaging wie er begint. Degene die niets meer weet te bedenken heeft verloren. 
   
 • Stelling; Verdedig een stelling, de tegenspeler moet proberen dit te ontkrachten. Beiden krijgen 90 seconden, de jury bepaalt wie heeft gewonnen. (Dit is bij uitstek een opdracht die je kunt nabespreken.)
   
 • Inzet; Zet in op hoeveel kenmerken/aspecten/tips/signalen van …. je denkt te weten. De tegenstander heeft de keuze, weet deze er meer of krijgt de ander de eer. Degene met de hoogste inzet (aantal) moet het ook waarmaken om de kaart te winnen. 
   
 • Verboden woorden; Omschrijf een woord zonder delen van dat woord of de andere verboden woorden te gebruiken. Bij deze uitdaging bepaalt de speler die aan de beurt is of hij zelf speelt of de eer aan de ander over laat. De jury moet het woord raden binnen 90 seconden, de tegenspeler kijkt mee of de verboden woorden niet gebruikt worden.
   
 • Schattingsvraag; De jury leest een vraag voor van de stapel 'schattingsvraag' en legt deze kaart onderop terug. Beide spelers geven antwoord, de speler die er het dichtste bij zit, wint.

Contactpersoon: Yvonne Huveneers via yvonne.huveneers@sevagram.nl

0900 777 4 777

+