×

Innovatiebord

Innovatiebord

Het Innovatiebord is een bord, waarbij dagelijks meten, analyseren en oplossen van knelpunten centraal staat. Alle medewerkers van een zorgteam vullen dagelijks aan het eind van de dag hun tevredenheid in op het bord. Elke dag staan alle (aanwezige) teamleden 15 minuten stil bij de eigen tevredenheid, benoemen knelpunten, komen tot ideeën voor oplossingen, selecteren de beste en testen deze uit. Met het Innovatiebord wordt tevens gemonitord hoe het staat met de voortgang van elke innovatie. De kracht van het Innovatiebord is de eenvoud, de routine en de teamaanpak. Maar ook hierbij geldt: goed laten landen in de dagelijkse praktijk gaat niet vanzelf. Tijdens de besprekingen heeft de bordleider de rol om teamleden te enthousiasmeren, te laten reflecteren en probleemoplossend vermogen uit te lokken. Afgesproken acties worden aan medewerkers toegekend die door een lid van de werkgroep ondersteund worden.

Contactpersoon: Nancy Gregoire

0900 777 4 777

+