×

GPS-Tracker

GPS-Tracker

Een gps-tracker kan worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van cliënten tot bepaalde afstand met enige mate van controle te vergroten. Het doel van het dragen van een gps-tracker is dat cliënten meer vrijheid krijgen om zichzelf buitenshuis te verplaatsen daar waar de tracker de locatie van de cliënt bij verdwalen of vermissing kan weergeven. Met behulp van de locatie kan indien nodig sneller en adequater hulp worden ingeschakeld.

Een gps-tracker is geschikt voor cliënten die zich, op advies van het behandelteam en in samenspraak met de cliënt en vertegenwoordiger, geoorloofd buiten een zorgcentrum begeven maar daarbij wel eens de weg kwijtraken en deze niet meer terug kunnen vinden. De tracker is dus niet geschikt als middel om te voorkomen dat een cliënt het zorgcentrum verlaat.

De inzet van toezichthoudende technologie waaronder o.a. gps-trackers kan bijdragen aan meer autonomie en zelfstandigheid, maar doen tevens ook inbreuk op de privacy en bewegingsvrijheid van cliënten. Sevagram erkent zowel het belang van privacy als dat van vrijheid.

0900 777 4 777

+