×

Sevagram

Marius Meys, cliëntvertrouwenspersoon

“Ik ben als cliëntvertrouwenspersoon geen bedreiging, maar een extra hulp”

Marius is in 2012 als cliëntvertrouwenspersoon begonnen bij Molenpark in Heerlen en sinds kort ook bij Scharwyerveld in Maastricht. “Vanuit mijn werk als directeur bij de Rabobank kende ik Sjef Kuipers, destijds de voorzitter van de cliëntenraad van Molenpark. Sjef vroeg of ik cliëntvertrouwenspersoon wilde worden. Dat wilde ik wel. Ik ben erg betrokken op mensen en de rol van cliëntvertrouwenspersoon past ook wel bij mij als mens. Ik kom graag in contact met mensen, maar doe dat wel op mijn eigen manier.”

“Via de teammanagers, in bijeenkomsten en bijvoorbeeld via teamvergaderingen probeer ik in contact te komen met de medewerkers van de locaties, zodat zij weten dat ik besta en dat ik er ben voor bewoners en hun naasten. Ook introduceer ik mijzelf tijdens huiskamergesprekken en woon ik de vergaderingen van de cliëntenraad bij, zodat mensen mij leren kennen. Daarmee houd ik de drempel laag. Dat vind ik belangrijk. Medewerkers moeten mij niet als een soort bedreiging zien. In tegendeel. Ik ben een extra hulp voor als er iets aan de hand is. Het is fijn als medewerkers op dat soort momenten zelf bij bewoners en naasten aangeven dat er een cliëntvertrouwenspersoon aanwezig is met wie zijn in gesprek kunnen.”

Voldoening

“Het geeft voldoening om van betekenis te kunnen zijn voor mensen. Als ik een probleem kan oplossen naar ieders tevredenheid, doet dat goed. In het belang van de bewoner en zijn of haar naasten, maar ook in het belang van betrokken medewerkers en van Sevagram als organisatie. Ik kijk met voldoening terug op een casus van een koppel, waarbij een van de twee in Molenpark kwam wonen. De partner was heel kritisch op de zorg en we hadden regelmatig een gesprek. Na het overlijden van de bewoner, besloot de partner bij Molenpark aan de slag te gaan als vrijwilliger. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je door met elkaar het gesprek aan te gaan en naar elkaar te luisteren, irritaties op een goede manier kunt oplossen.”

Spiegelen

“Mijn rol is voor een belangrijk deel luisteren, zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelen. Maar ik kan ook spiegelen. Onterechte ideeën over de zorg probeer ik recht te zetten of mensen te laten zien dat het niet zo is zoals zij het ervaren. Zo hebben mensen wel eens het idee dat, wanneer zij klagen, hun verwant daaronder lijdt. Mijn ervaring is als je dat goed doet, het goede gesprek voert, dat de cliënt meer aandacht krijgt dan minder. Het belangrijkste is en blijft dan ook: met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren.”

Contact

U kunt contact met mij opnemen via...:

  • Spreek mij gewoon even aan als u mij ziet.
  • Bellen kan ook: 06 141 68 929
  • Per mail: marius.meys@sevagram.nl
  • Geef via het secretariaat aan dat u contact met mij wilt. Zij geven mij dat door en ik reageer naar u.

0900 777 4 777

+