×

Sevagram

Frans Soons cliëntvertrouwenspersoon

“Ik ben van nature een verbinder”

Frans Soons is cliëntvertrouwenspersoon op drie locaties van Sevagram. “In 2017 ben ik begonnen bij Fonterhof en Het Panhuys en in 2020 is daar Langedael in Vaals bijgekomen. Ik ben van nature een verbinder. Toen ik nog in het arbeidsproces zat, was ik ook altijd diegene die bemiddelde tussen collega’s en leidinggevenden. Ik vind dat fijn en ook waardevol om te doen. Mensen helpen als ze ergens mee zitten. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je voorkomen dat iets heel groot of zelfs een klacht wordt. Dat zie ik ook in mijn werk als cliëntvertrouwenspersoon.”

“In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, zijn het niet altijd bewoners of naasten die een gesprek willen. Het zijn ook medewerkers die met een bepaalde situatie zitten, daar vaak zelf even niet uitkomen en bij mij aankloppen voor hulp. Als mensen aan de bel trekken, ga ik zo snel als mogelijk met ze in gesprek. Ik luister vooral. Wat is het probleem, waar lopen ze tegenaan? Omdat een verhaal altijd twee kanten heeft, vraag ik of mensen het goed vinden als ik ook het andere verhaal hoor.”

Samen in gesprek

“De volgende stap is vragen of mensen met elkaar in gesprek willen. Als ze dat fijn vinden, sluit ik daarbij aan. Meestal komt zo’n gezamenlijk gesprek daadwerkelijk tot stand en zie je dat het probleem snel wordt opgelost. Puur door naar elkaar te luisteren en er samen over te praten. Het komt niet vaak voor dat mensen er samen niet uitkomen. Lukt het toch niet, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Als cliëntvertrouwenspersoon probeer ik echter te bemiddelen zonder dat iets echt een klacht wordt en waarbij beide partijen met een goed gevoel samen verder kunnen. Dat geeft mij de meeste voldoening.”

“Als er nieuwe bewoners komen wonen dan maak ik graag een praatje met ze zodat de mensen mij leren kennen.”

“Als cliëntvertrouwenspersoon ben ik er voor bewoners, naasten en voor medewerkers.”

Contact

U kunt contact met mij opnemen via...:

0900 777 4 777

+