×

Bezoekersregeling

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken ten aanzien van bezoek die op dat moment gelden. Onderaan deze pagina staan de individuele uitzonderingen beschreven.

Met ingang van 28 maart 2022 geldt deze bezoekersregeling bij alle locaties van Sevagram. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Locatiespecifieke vragen
Vragen die specifiek betrekking hebben op een cliënt of een locatie/afdeling, kunt u best stellen aan de betreffende locatie via mail óf telefoon. Klik hier om naar het overzicht van onze locaties te gaan, daar vindt u ook de contactgegevens. 

Openingstijden
Voor de exacte openingstijden van de zorgcentra kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

Individuele uitzonderingen

Onze bezoekregeling is gebaseerd op een aantal standaard situaties, maar daarnaast zijn er individuele uitzonderingen. Deze staan hieronder beschreven.

Bezoek aan een bewoner in quarantaine

 • Bezoek vindt altijd plaats op afspraak
 • Maximaal 2 bezoekers per dag
 • Duur bezoek maximaal 2 uur
 • Het dragen van een mondneusmaskertype IIR en handschoenen is verplicht
 • Bezoek vindt plaats op kamer van de bewoner
 • Bezoeker wordt begeleid naar in-/uitgang

Bezoek aan COVID-19 verdachte/positief geteste bewoner

 • Bezoek vindt altijd plaats op afspraak
 • Maximaal 2 keer per dag bezoek van 1 persoon
 • Duur bezoek maximaal 2 uur
 • Het dragen van een mondneusmasker type IIR, handschoenen, schort en bril is verplicht
 • Bezoek vindt plaats op kamer van de bewoner
 • Bezoeker wordt begeleid naar in-/uitgang
   

Indien de situatie op een afdeling óf een locatie het noodzakelijk maakt, kan er tijdelijk sprake zijn van afwijkende maatregelen. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de locatie.  

Logeren & Weekendverlof

Voor bezoek ‘uit’ en ‘thuis’ gelden geen beperkingen meer. Wel kunnen er individuele afspraken over bezoek aan een bewoner gemaakt worden wanneer dit voor deze bewoner wenselijk is.

Vragen?

U heeft van ons informatie ontvangen over de bezoekregeling die Sevagram hanteert. Mogelijk heeft u vragen naar aanleiding van deze afspraken. Heeft u nog aanvullende vragen, mail dan naar communicatie@sevagram.nl onder vermelding van `bezoekersregeling’. 

0900 777 4 777

+