×

Sevagram

U heeft een indicatie met het zorgprofiel VV9b voor een herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging.

Plataan in Heerlen

In onze andere locaties kunnen ook mensen met een VV9b-indicatie worden opgenomen. Dat is afhankelijk van de zorgvraag en beschikbaarheid.

0900 777 4 777

+