×

locaties geschikt voor het profiel GGZ-W1 of W2

U heeft een indicatie met het profiel GGZ-W1 - wonen met intensieve begeleiding of
profiel GGZ-W2 - wonen met intensieve begeleiding en verzorging

Elfershof in Heerlen

0900 777 4 777

+