×
20-06-2024

Wijziging in waarnemingen medische dienst op locaties en afdelingen

Om de continuïteit van de medische zorg te verbeteren en ook in drukke tijden te kunnen blijven borgen, is besloten om een pilot te gaan starten met een centrale dagwaarnemer voor de WLZ locaties.

Per 1 juli aanstaande zal er tussen 08.30 uur en 17.00 uur bij afwezigheid van de eigen arts steeds één arts of verpleegkundig specialist (VS) bereikbaar zijn voor spoedzaken die niet kunnen wachten tot de eigen arts weer aanwezig is.

Deze arts/VS is bereikbaar via telefoonnummer: 088-99 12026.

Beschikbaarheid
In het bekende weekoverzicht dat naar de locaties wordt gestuurd, is te zien of de eigen arts beschikbaar is of niet.

Alleen als de eigen arts of VS langer dan een week afwezig is, zal er een andere arts/VS aan de afdeling worden gekoppeld die gedurende de afwezigheidsperiode als eerste aanspreekpunt geldt. Deze arts/VS zal met de betreffende afdeling een visitemoment afspreken en is bereikbaar voor spoedzaken op de dagen dat hij/zij aanwezig is. Mocht deze ‘vaste waarnemer’ ook afwezig zijn, dan is de centrale waarneming beschikbaar.

Net zoals in de Avond-Nacht-Weekenddienst (ANW), blijft het belangrijk dat er een zorgvuldige triage plaatsvindt voordat de dienstdoende arts overdag wordt gebeld.

Voor de externe partijen (huisartsen, zorgbemiddeling) blijft het reguliere (en reeds bekende) dagsein (06-43412554) van de medische dienst beschikbaar.

Na de zomer zal de pilot worden geëvalueerd. Mocht dit wijzigingen in het proces tot gevolg hebben, zal dit opnieuw worden gecommuniceerd.

Voor vragen kun je terecht bij Steven Arends, vakgroepvoorzitter Medische Dienst (06-28455544) of (vanaf 2 juli) bij Noraly Groeneveld, manager Medische Dienst (06-13035240).

0900 777 4 777

+