×
29-09-2023

Verrekenen Plus- en Min-uren 2023

De verrekening van ‘Plus-en Min-uren’ dient zich weer aan en wel op de peildatum 31 december 2023 voor SDB en op 1 januari 2024 voor NEDAP.

In tegenstelling tot andere jaren is in de huidige CAO bepaald dat plus-uren op 31 december van het kalenderjaar worden omgezet naar meer-uren en dat deze uitbetaald worden bij het salaris. Je kunt er als medewerker voor kiezen (in overleg met je leidinggevende) om de betreffende plus-uren alsnog terug te nemen in vrije tijd of om deze over te hevelen naar het Balansbudget.

De komende periode kan nog (bij)gestuurd worden op de saldi plus- en min-uren. Ga hierover met je leidinggevende in gesprek. Sturen op plus- en min-uren is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hieronder zetten we alles even op een rij.

Het proces ziet er dit jaar als volgt uit:

Te veel gewerkte uren (plus-uren) op de peildatum 31-12-2023/1-1-2024. De standaardregel conform CAO is dat…

  • de betreffende plus-uren op de peildatum worden uitbetaald als gewerkte meer-uren. Tenzij je uitdrukkelijk anders aangeeft. Een saldo van plus-uren op de peildatum van één uur of minder wordt niet uitbetaald. Dit saldo gaat automatisch mee over naar het nieuwe jaar.

            (Let op: uitbetalen van uren kan consequenties hebben voor je eventuele toelagen, uitkeringen en             subsidies).

Wil je de betreffende uren niet laten uitbetalen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bespreek deze met je leidinggevende. Je kunt ervoor kiezen om:

  • de betreffende uren in alsnog te compenseren in vrije tijd. Er worden dan afspraken gemaakt hoe deze uren weg te plannen.
  • de betreffende plus-uren te gebruiken voor het Balansbudget sparen.

Te weinig gewerkte uren (min-uren) op de peildatum 31-12-2023/1-1-2024. De standaardregel conform CAO is dat…

  • de te weinig gewerkte uren (min-uren) op de peildatum worden kwijtgescholden (op nul stellen).
  • alléén in die situaties dat de te weinig gewerkte uren (min-uren) zijn ontstaan door toedoen van de medewerker of op uitdrukkelijk verzoek van de medewerker de betreffende uren in 2024 alsnog worden ingeroosterd.

Zijn er vragen, neem dan contact op met je leidinggevende of je Planner.

Afdeling HR Sevagram

0900 777 4 777

+