×
19-01-2024

Traktaties tijdens de feestdagen

Sevagram heeft in de attentieregeling duidelijke richtlijnen opgenomen wat betreft attenties voor medewerkers voor bijzondere gebeurtenissen. In deze attentieregeling zijn geen richtlijnen opgenomen voor traktaties voor medewerkers tijdens feestdagen zoals kerst, nieuwjaar, Pasen , etc. Op dit moment wordt er geen prioriteit gegeven aan het herzien van de attentieregeling.

Doel
Het is wenselijk om uniformiteit aan te brengen in traktaties voor medewerkers en vrijwilligers tijdens feestdagen. Deze uniformiteit zorgt er voor dat er geen wrijving meer kan ontstaan tussen locaties en medewerkers over het wel of niet ontvangen van een extra traktatie. Daarnaast heeft dit uiteindelijk ook invloed op het voedingsbudget van de locatie, voor de ene locatie wellicht positief voor de andere locatie wellicht negatief.

In de scope vallen de traktaties aan medewerkers en vrijwilligers op de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag, 1ste paasdag, 2e paasdag, Dag van de zorg 12 mei, Koningsdag, 1ste kerstdag, 2e kerstdag, oudejaarsdag

Buiten de scope vallen alle andere attenties die nu in de attentie regeling zijn opgenomen, inclusief uitreiking van de kerstpakketten.

Advies
Bewoners krijgen op dit moment volgens de weekendgebak cyclus van Bakkerij Voncken ook een traktatie op diverse feestdagen. Voorstel is om met ingang van januari 2024, ook voor medewerkers aan te sluiten bij deze feestdagengebakcyclus van Bakkerij Voncken. Door enkel de aantallen van deze traktaties te verhogen hebben we een eenvoudig maar uniform proces wat geen extra werk met zich mee brengt.

De juiste aantallen gaan uit van medewerkers en vrijwilligers die op de betreffende dag aan het werk zijn en gaat dus niet uit van het totale medewerkersbestand van de locatie.

Aangezien de ondersteunende diensten niet werkzaam zijn op feestdagen, worden deze ook niet meegenomen in de traktaties op feestdagen. De traktatie op de dag van de zorg is uiteraard wel voor medewerkers van het dienstencentrum en ondersteunende diensten.

0900 777 4 777

+