×
07-03-2024

Schrijf je in voor de ergocoach-herhaling

Sevagram voert een actief beleid gericht op preventie van fysieke overbelasting. Met de adviesraad fysieke belasting die verantwoordelijk is voor het beleid zijn er in de voorgaande jaren Ergocoaches aangesteld en opgeleid met de bedoeling om dit preventiebeleid op de afdeling vorm te geven.

Van jou als Ergocoach wordt verwacht dat je een actieve rol speelt in het implementeren van veilig en gezond werken binnen het team waar je werkt. Jij bent immers de specialist op het gebied van fysieke belasting, kent de praktijkrichtlijnen en weet je collega’s te motiveren deze toe te passen.

Herhalingstrainingen
Het is noodzakelijk om de jaarlijkse ergocoach-herhalingstrainingen te volgen zowel in het voorjaar als in het najaar. Enerzijds is dit een verplichting volgens de Arbowet en anderzijds word je daarmee door ergotrainers ondersteund om alle kennis weer up tot date te hebben volgens de laatste inzichten.

De herhalingstrainingen in het voorjaar zijn op 14 maart, 20 maart en 3 april en in het najaar op 14, 17 en 28 oktober. Schrijf jezelf in via het leerportaal.


Wij wensen jullie veel succes, enthousiasme en vooral plezier bij de scholingsdagen. Tot snel!
 

Groeten,
 

Germaine Rouwette
Diana Stahlmann

0900 777 4 777

+