×
31-07-2023

Plataan... een modern en innovatief geriatrisch revalidatiecentrum voor kortdurend verblijf

Onze specialisten ouderengeneeskunde Jules Houwers en Steven Arends werken nauw samen met diverse specialismen van onder andere het Zuyderland Medisch Centrum. Door deze samenwerking zijn diverse zorgpaden ontwikkeld die aansluiten bij de wens van zowel Zuyderland Medisch Centrum als voor Plataan, het geriatrisch revalidatiecentrum van Sevagram.

“Als we elkaar kunnen versterken waarbij we de patiënt sneller en efficiënter hulp én zorg kunnen aanbieden waarbij we samen ervoor kunnen zorgen dat de patiënt sneller kan herstellen of om kan gaan met z’n beperking, is dat voor iedereen een win-win situatie”, aldus Arends. 

“Vanuit de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) zijn wij als ouderenzorgorganisatie gespecialiseerd in de revalidatie, het welzijn en de zorg voor ouderen. Naast de heupvervanging of duurzame revalidatie na een longaanval bij COPD, hebben ouderen vaak ook nog andere chronische aandoeningen en medicatie die invloed hebben op het herstel.  Dit vereist een holistische kijk met een multidisciplinaire aanpak”, vult Houwers aan. 

“Om deze zorg zo efficiënt mogelijk te maken, hebben we zorgpaden ontwikkeld. Een zorgpad is een traject / een route die de patiënt aflegt om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen of zo veel mogelijk zijn zelfstandigheid terug te krijgen. Niemand wil continue afhankelijk zijn van medici. Iedereen wil graag zo snel mogelijk weer onafhankelijk zijn en kunnen doen wat mogelijk is, zonder hulp. Dat is ook ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van de zorgpaden”, vertelt Steven Arends. “Voor mij is het uitgangspunt om vanuit onze Planetree-visie de patiënt centraal te stellen. Mensgerichte zorg oftewel de zorg, aandacht en het welzijn zoals ieder van ons dat zelf zou willen.” 

Plataan heeft de volgende zorgpaden ontwikkeld: 

  • CVA Care – samenwerking met Zuyderland (afdeling neurologie) bedoeld voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt 
  • Longrevalidatie - samenwerking met Zuyderland (afdeling longgeneeskunde) bedoeld voor patiënten met een longaandoening (m.n. COPD en/of COVID-19) 
  • Trachea Care - samenwerking met MUMC+ (afdeling KNO) bedoeld voor patiënten met een tracheotomie- of stoma 
  • Collum Care - samenwerking met Zuyderland (afdelingen orthopedie, chirurgie en geriatrie) bedoeld voor patiënten met een fractuur in de heup-/ bekkenregio 
  • Electieve Ortho Care - samenwerking met Zuyderland (afdelingen orthopedie en chirurgie), Annadal Kliniek & CortoClinics bedoeld voor patiënten met een electieve orthopedische ingreep (m.n. knie en heupoperaties) 
  • Trauma care - samenwerking met Zuyderland (afdeling trauma chirurgie) bedoeld voor patiënten met een fractuur in het onderlichaam, bovenlichaam of in de wervelkolom ten gevolge van een trauma (b.v. val of (auto)ongeluk) 
  • Cardio Care - samenwerking met Zuyderland (afdeling cardiologie) bedoeld voor patiënten die recent opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis vanwege cardiologische problematiek (m.n. hartfalen of een hartinfarct) 

Steven Arends en Jules Houwers (specialisten ouderengeneeskunde)

0900 777 4 777

+