×
25-04-2024

Overgang locaties Maastricht naar SDB Planning nagenoeg afgerond

Afgelopen week zijn de medewerkers van de Maastrichtse locaties (exclusief thuiszorg) geïnformeerd over de overgang van ONS Nedap Planning naar SDB Planning. Een snelstartinstructie voor SDB Planning was hieraan toegevoegd.

Ondertussen zijn ook op Zenya instructies met betrekking tot SDB Planning geplaatst voor de medewerkers en de leidinggevenden, zoals: rooster inzien, diensten aanpassen, telefoon, diensttijden en dienst ruilen. Ga hiervoor naar Zenya en zoek op 'SDB Planning'.

Inloopmiddagen
Ondertussen heeft ook de eerste inloopmiddag plaatsgevonden op de locatie Scharwyerveld. Mocht je deze hebben gemist dan kun je alsnog binnenlopen op de inloopmiddagen van de overige locaties.

  • Vandaag, donderdag 25 april, zal deze plaatsvinden op de locatie Licht & Liefde van 14.00 - 16.00 uur in De Merret 0.20.
     
  •  1 Mei zal deze plaatsvinden op de locatie Campagne van 14.00 - 16.00 uur in vergaderruimte 4, A.007.

Enkele veelgestelde vragen

1. Wat is de organisatiecode?

Tijdens de eerste inloopmiddag kwam onder meer de vraag welke organisatiecode ingevuld diende te worden in de SDB Planning App op de telefoon. Antwoord:

310878446
 

2. Tot wanneer uren controleren en accorderen in ONS Nedap?

Uren accorderen t/m april in ONS Nedap
Na de realisatie/salarisaanlevering over april worden géén correcties meer verwerkt in ONS Nedap. Het restsaldo wordt dan ‘bevroren’ in ONS Nedap en daarna overgeboekt naar SDB Planning. Medewerkers dienen dus vóór 6 mei nog even goed hun uren (t/m april) te controleren en accorderen in ONS Nedap!

3. Weekcyclus of maandcyclus?

Weekcyclus in ONS Nedap vs maandcyclus in SDB Planning
In ONS Nedap wordt gewerkt met een weekcyclus. De medewerker dient na het einde van de week zijn/haar uren te accorderen. Hierna dient de leidinggevende alle uren (wekelijks) te fiatteren.
In SDB Planning wordt gewerkt met een maandcyclus. De medewerker dient zijn/haar uren uiterlijk de 4de werkdag na afloop van de maand gecontroleerd (en indien nodig aangepast) te hebben. De leidinggevende dient de wijzigingen te fiatteren.

NB: bij publicatie van het rooster in SDB Planning worden alle diensten goedgekeurd. De medewerker hoeft dus niet meer wekelijks te accorderen in SDB Planning, maar blijft wel verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van wijzigingen.


Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Gerard Bremmers, manager afdeling Planning & Support a.i.: gerard.bremmers@sevagram.nl

0900 777 4 777

+