×
01-03-2024

Overdracht exploitatie Theater en Foyer Sevagram

De Rousch gaat de exploitatie van het Theater en de Foyer met ingang van 1 maart 2024 van Sevagram overnemen.

Op dit moment lopen er ook nog onderhandelingen dat De Rousch volledig eigenaar wordt van het Theater en de Foyer. Sevagram wilt het Theater en de Foyer verkopen omdat deze geen kernactiviteit van onze organisatie vormen, waarvan bovendien de kosten en baten niet in balans zijn.

Wat verandert er hiermee per 1 maart 2024?

Reserveringen

  • Reserveringen van het Theater en/of de Foyer die al gemaakt en geaccordeerd zijn in TOPdesk worden overgenomen door De Rousch. Dit houdt in dat De Rousch contact gaat opnemen met de aanvragers om nadere afspraken te maken over de gewenste dienstverlening.
  • Nieuwe reserveringen kun je niet meer maken in TOPdesk, maar rechtstreeks bij De Rousch: info@derousch.nl Tel. 045-571 58 90.

Kosten

  • De kosten die je eerder ook al betaalde voor het reserveren en bijbehorende dienstverlening van het Theater en de Foyer blijven ongewijzigd. De meerkosten die gemoeid zijn met de reservering en dienstverlening vanuit De Rousch worden voor 2024 gedragen door het Facilitair Bedrijf.
  • Voor het jaar 2025 is het de bedoeling dat iedere locatie of afdeling in zijn eigen begroting een bedrag opneemt ten behoeve van evenementen.

Tips

  • Probeer zoveel mogelijk binnen de Sevagram locaties te vergaderen of de bijeenkomst te organiseren.
  • Wees duidelijk naar De Rousch over het aantal deelnemers, omdat de prijs ook per deelnemer wordt bepaald, en over de activiteit zodat zij een passende ruimte kunnen aanbieden.


Tot slot

Zodra er meer informatie bekend is over de verkoop van het Theater en de Foyer worden jullie allen geïnformeerd. Tot die tijd blijft bovenstaande werkwijze van kracht.

 

0900 777 4 777

+