×
21-07-2023

Oei, foei, doei!

Werken met Personeel Niet In Loondienst (PNIL) binnen de zorg is een gegeven. Ook bij Sevagram. Belangrijk is daarbij wel goed te kijken wie als PNIL-er geschikt is voor onze locaties en wie niet. En daar vervolgens ook duidelijk beleid op te maken. Bij Sevagram hanteren we sinds een paar maanden het ‘Oei, foei, doei’- beleid. Lonneke Huijnen, teammanager Flexpool, neemt ons hierin mee.

“We zijn allereerst begonnen met het selecteren van goede bureaus waar wij als Sevagram mee willen werken. Met deze bureaus hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Prijsafspraken, maar ook… wat verwachten wij van een PNIL-er die bij Sevagram komt werken. Eigenlijk komt het erop neer dat een PNIL-er geen andere ‘behandeling’ krijgt dan al onze vaste medewerkers. Ook zij hebben zich te houden aan alle afspraken die er binnen Sevagram gelden.  

Oei, foei, doei of … een compliment
Een andere belangrijke afspraak die we met de bureaus hebben gemaakt, heeft alles te maken met het Oei, foei en doei-beleid. Een PNIL-er die zich niet aan de geldende Sevagram-regels houdt, krijgt bij een eerste keer een berisping in de zin van OEI. Bij een tweede keer wordt het al wat pittiger (FOEI) en bij een derde keer nemen we direct afscheid van de betreffende persoon: DOEI. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Stel dat wij zo tevreden zijn over een PNIL-er dan vragen we het bureau of hij of zij vaker bij ons kan werken. Een compliment is hier dan zeker op zijn plaats!”

Dat deze manier van werken met PNIL-ers zijn vruchten afwerpt, hebben we de afgelopen tijd kunnen zien. Lonneke geeft graag twee voorbeelden uit de praktijk: een compliment en een van oei, foei doei….

Compliment
“Na een compliment van de afdeling, hebben we ervoor gezorgd dat de betreffende PNIL-er meer op deze locatie/ afdeling ingezet werd. Zo creëerden we een win-win situatie. De locatie had dit toppertje op de werkvloer staan en de PNIL-er zat eerder aan de overname uren. Zo kan deze PNIL-er sneller kosteloos overgenomen en dus gebonden worden aan Sevagram.

Doei!
Van een PNIL-er die niet komt opdagen, frequent verzuimt of waar we niet op kunnen vertrouwen nemen we na de oei en de foei ook echt afscheid (doei). Uiteraard wordt elke casus individueel bekeken en passen we eerst hoor en wederhoor toe. Op deze manier hopen we een kwalitatief goede PNIL poule te kunnen opbouwen en de ‘rotte’ appels uit te bannen.”

We moeten dit samen doen
Lonneke besluit: “Wij kunnen dit niet alleen en hopen op feedback over het functioneren van de PNIL-ers zodat het compliment overgebracht kan worden en het oei, foei, doei-beleid toegepast kan worden. Aan de managers van de locatie de vraag: zet de informatie door naar flexcoordinator@sevagram.nl. Samen komen we er wel!”

0900 777 4 777

+