×
18-04-2024

Nieuwe openstelling Fiscfree

Op 1 mei 2024 wordt Fiscfree opengesteld en kunnen weer bestellingen worden geplaatst.

Net als vorig jaar wordt het budget in twee gedeeltes opengesteld:

  • Deel 1 op 1 mei 2024
  • Deel 2 op 1 oktober 2024

Is het budget voor deel 1 op dan wordt de mogelijkheid voor het indienen van bestellingen gesloten tot 1 oktober 2024.

Aantal bestellingen per persoon
Er kan 1 bestelling per persoon per jaar geplaatst worden. Fitness en de vakbondscontributie tellen hiervoor niet mee.

Spelregels
Lees voor het bestellen ook de spelregels van de betreffende productgroep waarvoor je een bestelling wilt plaatsen. Deze zijn niet gewijzigd. Klik op bijgaande link voor meer informatie over de spelregels en het aanmaken van een account. https://sevagram.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Meerkeuzesysteem-Arbeidsvoorwaarden-(MKA)---Fiscfree.aspx

Bijvoorbeeld:
Een voucher van Bol.com mag 1 keer per 12 maanden besteld worden. Binnen Fiscfree kun je zelf zien wanneer je bestellingen hebt geplaatst. Dus heb je in december 2023 een Bol.com bon besteld, dan kun je pas weer in december 2024 een nieuwe Bol.com bon bestellen.

Fiets
Via Fiscfree kan geen fiets worden besteld.

De leasefiets komt hiervoor in de plaats. Deze nieuwe regeling zal op een zo kort mogelijke termijn en voor de zomer van kracht worden.

Coolblue, Bol.com en mobiele telefoons/abonnementen
Er kan een voucher ter hoogte van maximaal €250,- worden besteld.

Goedkeuring van de bestelling
Alle ingediende bestellingen worden gecontroleerd door het HR Servicecentrum. Dit proberen we zo snel mogelijk te doen. Zodra de controle is uitgevoerd, ontvang je een bericht van goedkeuring.

0900 777 4 777

+