×
01-12-2023

Aftrapbijeenkomst MAR

Op 30 november vond een aftrap plaats van de nieuw opgerichte Multidisciplinaire Advies Raad (MAR). De groep bestaande uit voorzitters en medewerkers van de vak- en functiegroepen*, maakte voor het eerst kennis met deze nieuwe vorm van informele medezeggenschap. Het doel is om meer verbinding en betrokkenheid van medewerkers te creëren bij de ontwikkeling van zorg- en welzijnbeleid van de organisatie.

Tijdens een inspirerende aftrapbijeenkomst werden de enthousiaste deelnemers geïnformeerd over de rol, taak en verantwoordelijkheden van de MAR. Daarnaast is samen met de leden een bespreekagenda voor 2024 opgesteld. De MAR zal minimaal 1 x per kwartaal bij elkaar komen en heeft ten minste éénmaal per jaar overleg heeft met de Raad van Bestuur.

Waarvoor dient de MAR?
Om in lijn met onze Planetreevisie medewerkers, betrokken bij wonen, zorg, welzijn en behandeling van cliënten, in de gelegenheid te stellen invloed uit te oefenen op het zorginhoudelijk beleid van Sevagram.
Met de instelling van de MAR voldoet Sevagram daarnaast aan het nieuwe artikel 3 Wkkgz en de cao VVT artikel 8.2, die beide organisaties verplichten om medewerkers te betrekken bij het (zorginhoudelijk) beleid van de organisatie.

Wat is het verschil met de OR en Cliëntenraad?
De OR en de CCR zijn vormen van formele medezeggenschap. Beide organen hebben een uitgewerkt wettelijk kader waarin de vorm, werkwijze, verantwoordelijkheden en verplichtingen in detail zijn uitgewerkt.
De OR gaat vooral over werknemer en organisatie gerelateerde zaken. De CCR over zaken die cliënten aangaan.

De MAR is een vorm van informele medezeggenschap, zonder een uitgewerkt wettelijk kader waarin vorm, werkwijze en verantwoordelijkheden en verplichtingen in detail zijn uitgewerkt.
De MAR wordt vroegtijdig betrokken in ontwikkelingen van zorginhoudelijk beleid. De volgende rollen kan de MAR daarin innemen:
 

·       Consulteren

·       Klankborden

·       Signaleren

·       Verbinden

*Wie nemen deel aan de MAR?
De vakgroepen van Sevagram geven primair invulling aan de MAR. Er zijn minimaal 12 zetels te verdelen op basis van de volgende vak- en functiegroepen:

1.    Verpleging & Verzorging (2);

2.    Medische Dienst (1);

3.    Psychologie (1);

4.    Maatschappelijk werk (1);

5.    Fysiotherapie/bewegingsagogie (1);

6.    Ergotherapie (1);

7.    Logopedie (1);

8.    Diëtetiek (1);

9.    Vaktherapie (1).

Het aantal leden van de MAR wordt bepaald door het aantal vakgroepen binnen Sevagram, aangevuld met minimaal twee zetels ingevuld door medewerkers van de functiegroepen welzijn (1) en facilitair (1).   

0900 777 4 777

+