×
29-11-2022

Sevagram viert behalen van het Planetree Mensgerichte Zorg Certificaat

Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Vandaag hebben we dat gevierd! Alle gecertificeerde locaties kregen de Mensgerichte Zorg Award van Planetree International en er was een lekker stukje gebak voor iedereen.

Een Planetree certificaat is niet niks! De certificering bestaat uit een intensieve reeks van diverse bezoeken, audits en panelgesprekken met medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers. In totaal zijn er ruim vierhonderd mensen geïnterviewd.

Uit al deze gesprekken is de conclusie getrokken dat menswaardige en mensgerichte zorg bij ons altijd op de eerste plaats staan. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn, zoals in de Corona-tijd en tijdens en na de waterramp. Gebeurtenissen die veel impact hadden en nog hebben!

0900 777 4 777

+