×
16-11-2023

Medewerkers Sevagram ontwikkelen 22 verbeterinitiatieven

Er zijn zo veel schitterende verbeterinitiatieven binnen ouderenzorgorganisatie Sevagram. Deze wil Sevagram graag meer in het zonnetje zetten en delen. De SuperSeva Award is bedoeld als erkenning en stimulans voor (het delen van) goede initiatieven en het waarderen van ideeën die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan mensgerichte zorg, wonen, welzijn en werken binnen Sevagram. Daarnaast biedt het inspiratie en is het een stimulans om goede initiatieven van elkaar over te nemen.

Op woensdag 15 november, werden de allereerste SuperSeva Awards uitgereikt tijdens de Centrale Cliëntenraad themamiddag in het Theater van Sevagram! Een belangrijke voorwaarde waar een verbeterinitiatief aan moest voldoen is dat het leidt tot een verbetering voor cliënten, medewerkers en/of de gehele organisatie. Alle medewerkers van Sevagram konden hun initiatief insturen. Dit kon individueel of als team/locatie.

De Award jury maakte een eerste selectie van vijf initiatieven uit de inzendingen, hiervan werd een korte promovideo opgenomen. Uiteindelijk koos de jury één winnaar die samen met de andere genomineerden in het Theater op een feestelijke wijze in het zonnetje wordt gezet.

Winnaar
De winnaar van de SuperSeva Award 2023 is…Het Verbindend Huiskamergesprek van onze locaties Dr. Ackenshuis en De Hazelhof! Dit interactieve huiskamergesprek sluit volledig aan bij de Planetree visie en de kernwaarden van Sevagram.

In de inzending is goed verwoord hoe het initiatief alle drie de Planetree vragen beantwoordt; hoe dit het verschil maakt voor de cliënt, hoe het ons werk meer de moeite waard maakt en hoe we er als organisatie beter van worden.

Het verbindend huiskamergesprek is de ideale vorm om met bewoners, naasten, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraadsleden en management op een leuke manier te delen wat er goed gaat en wat we samen anders willen. Het is in de afgelopen jaren gebleken dat het niet eenvoudig is om vanuit positiviteit verbinding te maken en het een bijeenkomst te laten zijn waar beleving centraal staat.

Dat is team Dr. Ackenshuis en De Hazelhof gelukt door de samenwerking te zoeken met alle disciplines en de cliëntenraad, waarbij iedereen een actieve rol pakt en zijn of haar talent inzet. Er wordt gewerkt met belevingsgerichte werkvormen en er zijn duidelijke uitgangspunten die respectvol en constructief communiceren bevorderen. Er is ruimte voor een goed gesprek over de beleefde kwaliteit van wonen, zorg en welzijn, er is tijd voor elkaar ontmoeten en samen plezier maken en er is goede structurele opvolging van de opgehaalde tips en tops.

Bekijk hier de volledige inzending.

0900 777 4 777

+