De Regenboog

Klik hier voor de actuele bezoekregeling.

Parkachtig wonen aan de rand van Heerlen

hoofdfoto regenboog

Voor wie?
Zorgcentrum De Regenboog is gespecialiseerd in zorg voor ouderen met een psychische stoornis. Meer specifiek gaat het om geronto-psychiatrische aandoeningen. In totaal zijn er in Binnen Sevagram neemt De Regenboog een bijzondere positie in, omdat het zorgcentrum zorg biedt aan 62 cliënten waarbij psychiatrische en/of psychosociale aandoeningen op de voorgrond staan.

De medewerkers krijgen ondersteuning van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Tevens wordt nauw samengewerkt met onder andere Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zodoende kan
De Regenboog gebruikmaken van een groot aanbod aan specialismen op het terrein van zorg aan ouderen.

Waar?
In de wijk Palemig, niet ver van het centrum van Heerlen, ligt De Regenboog. Het zorgcentrum ligt vlakbij een groot aangelegd park met een fraaie vijver. Een bushalte, een huisartsenpraktijk, een apotheek, Heerlen Centrum en diverse winkels liggen op loopafstand.

Woonaanbod
De 62 woningen zijn bedoeld voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Behandeling blijft onderdeel van de zorgverzekeringswet. In de directe omgeving van De Regenboog zijn naast de beschermd wonen plaatsen óók 105 seniorenwoningen voor verschillende doelgroepen. Deze woningen zijn stuk voor stuk mooi gesitueerd rond het zorgcentrum.

Meer informatie
Zie links het menu voor informatie over zorgdiensten, paramedische diensten, voorzieningen, activiteiten en adres en voor een impressie (foto's).

 

label gold website

Als blijk van internationale waardering voor haar mensgerichte zorg beschikt De Regenboog per 12 juni 2015 over de Planetree-certificering.