Verwenzorg

logoVerwenzorg banner'Verwenzorg' is praktisch begonnen met een kistje lekkere verse kersen voor cliënten in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor de verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg!

Verwenzorg: het maakt het leven mooier voor de cliënt én de verzorgende. Het is bedoeld om mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg regelmatig te verrassen met extra aandacht.

Verzorgenden (vrijwilligers en professionals) bieden verwenzorg, omdat ze iets goeds willen doen voor een groep cliënten van een afdeling of locatie. Ze willen graag extra aandacht geven en mensen blij maken. En dan met verschillende soorten (kunst- en cultuur)activiteiten. Vaak activiteiten, die uit reguliere middelen niet bekostigd kunnen worden. Vandaar dat ondernemende zorgorganisaties, die verwenzorg omarmen, op zoek gaan naar maatschappelijk betrokken bedrijven die hen willen helpen. Met geld of in natura. Een uitgevoerde verwenzorgactiviteit wordt achteraf door alle betrokkenen beschreven als verrijkend.

Sevagram geeft op diverse manieren invulling aan Verwenzorg. Hoe? Dat kunt u lezen op de speciale website: www.sevagramverwenzorg.nl.