Plataan

geriatrisch revalidatiecentrum 

hoofdfoto plataan

Voor wie?
Plataan verwelkomt ouderen, die na een ziekenhuisopname, als gevolg van een ongeval of ziekte, niet direct terug naar huis kunnen. Het innovatieve revalidatiecentrum is in 2017 ingrijpend gerenoveerd en heeft de beschikking over moderne een- en tweepersoonskamers. Plataan beschikt over 124 revalidatiebedden.

Doelstelling
Alles binnen Plataan is erop gericht revalidanten op een verantwoorde manier zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Acht van de tien revalidanten gaan na behandeling weer terug naar huis. Om dat te bereiken, zijn specialisten op het gebied van herstel in Plataan dag en nacht in de weer om mensen opnieuw in hun kracht te zetten. Teams van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten werken samen.

De geriatrische revalidatiezorg van Plataan is de meest verantwoorde weg naar huis en naar herstel. Lees hier meer over in de informatieflyer.

Speciale doelgroepen
Plataan richt zich op ouderen die dienen te herstellen. De revalidatie bestaat uit een klinisch en een poliklinisch gedeelte. In overleg met de revalidant wordt hiervoor een persoonlijk behandelplan opgesteld. Plataan heeft op meerdere vlakken expertise. Zowel bij een gebroken heup (collum), een beroerte, hart-, long- en interne problematiek of voor mensen die van een zware operatie herstellende zijn.

De tijd dat een oudere na een heupbreuk of ander incident meestal naar een verpleeghuis ging, ligt achter ons. De meeste mensen kunnen thuis na revalidatie weer zelfstandig wonen, eventueel met hulp op maat in de thuissituatie. Plataan kan tevens mensen - die naast hun acute aandoening een onderliggend dementieel probleem hebben - helpen bij hun herstel. Alle speciale groepen revalidanten wordt een geheel op hun specifieke situatie afgestemde revalidatie geboden. En dat is uniek in Limburg!

Tijdelijk verblijf, herstel en/of revalidatie en diagnostiek ten behoeve van cliënten met een cognitieve problematiek.

Speciaal voor mensen met een cognitieve stoornis, kent Plataan de afdeling Rivieren. We hebben 19 bedden voor tijdelijk verblijf, herstel en/of geriatrische revalidatie en diagnostiek voor cliënten die vanwege hun cognitieve problematiek en/of dementie behoefte hebben aan bijzondere zorg op maat in een beschermde omgeving.

Om deze specialistische zorg te kunnen garanderen, biedt de afdeling Rivieren:

  • een multidisciplinair team met doelgroep-expertise
  • (para),-medische behandeling en zorg op maat
  • snelle en goede diagnostiek die belangrijk is voor de vervolgzorg thuis of elders
  • revalidatie-en/of herstelgerichte activiteiten in combinatie met welzijn
  • begeleiding naar passende vervolgzorg

 

Ná de revalidatie
Een ergotherapeut neemt vóór het ontslag van de revalidant uit Plataan zo nodig een kijkje in de thuissituatie en inventariseert welke hulp daar eventueel nog nodig is.  Na de revalidatie houdt de zorg van Plataan niet op. Medewerkers helpen graag met revalidatiezorg thuis, met het regelen van thuiszorg en eventuele aanpassingen aan huis. Plataan richt zich tijdens de revalidatie niet alleen tot de revalidant, maar ook tot diens naasten. 

Revalidatie-afdelingen

Collum Care revalidatie (heupfracturen)
Eén van de bekendste groep revalidanten van Plataan is de groep die na een behandeling bij bijvoorbeeld Zuyderland (ziekenhuis) herstelt van een heupfractuur (collum). Revalidanten worden na hun operatie eerst vier dagen postoperatief in het ziekenhuis behandeld. Vervolgens is er in Plataan een revalidatieperiode van enkele weken. Er wordt ook hier nauw samengewerkt met de medisch specialisten van Zuyderland.

Electieve revalidatie
Op deze afdeling revalideren cliënten na een knie- of heupoperatie. De afdeling werkt volgens het zorgpad ‘electieve orthopedie’.

Neurologische revalidatie
Hier revalideren cliënten na een hersenbloeding of -infarct. De afdeling werkt volgens het zorgpad “CVA”.

COPD-, cardio- en oncologierevalidatie
Hier revalideren patiënten die eerder waren opgenomen op een van de afdelingen longziekten-cardiologie-oncologie van Zuyderland. De revalidanten krijgen hier een zorgprogramma op maat. Plataan werkt ook hiervoor nauw samen met de medisch specialist van het ziekenhuis. Er wordt gewerkt volgens het zorgpad COPD/longfibrose.

Oók voor revalidanten die cardio- of oncologische revalidatie nodig hebben, zijn er op maat gesneden zorgprogramma’s. Cardio-revalidanten herstellen van een vaatoperatie, hartaanval of andere aan hart en vaat gerelateerde aandoeningen. Bij oncologie gaat het om revalidanten die herstellen van een operatie, bestraling of chemo.

Poli dagrevalidatie
Behalve revalidatie in het geval van een korte of langere opname, heeft Plataan ook beschikking over een polikliniek dagrevalidatie. Het gaat hier om programma's op maat aansluitend op een opname of voor revalidanten die gewoon thuis of in een zorgcentrum wonen, maar wel regelmatig behandeling nodig hebben. Oók hier wordt net als bij de langere opnames gewerkt met multidisciplinaire teams met specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, bewegingsagogen, logopedisten, psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Open poli
De open poli is bestemd voor revalidanten die doorverwezen zijn door huisarts of specialist.


label gold website

Als blijk van internationale waardering voor haar mensgerichte zorg beschikt Plataan per 27 februari 2018 over de Planetree-certificering.