×

Sevagram

Mariëtte Scholtz cliëntvertrouwenspersoon

Mariëtte is geen onbekende bij Sevagram. Voor zij in 2018 met pensioen ging, werkte Mariëtte op verschillende locaties van Sevagram als maatschappelijk werker en later bij het Servicebureau als zorgconsulent dat tegenwoordig Zorgbemiddeling heet.

“Samen met mijn collega’s was ik het centrale aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ik was bekend met de producten en diensten van Sevagram en kon hierin goed adviseren. Ook kennis van wet- en regelgeving behoorde tot mijn taken. Toen ik met pensioen ging, zag ik de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij het Dr. Ackenshuis en De Hazelhof in Gulpen. De functie sprak mij meteen aan, vooral omdat zij qua inhoud in het verlengde lag van het werk dat ik had gedaan.”

Wat Mariëtte het meeste aanspreekt in haar rol als cliëntvertrouwenspersoon is dat zij volledig onafhankelijk kan werken en het vertrouwelijke karakter van haar werk.

 “Elk gesprek is vertrouwelijk. Dat betekent dat ik niets met anderen deel zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Ik luister naar mensen en neem hun verhaal serieus. Ik bied mensen de mogelijkheid om eventuele onvrede die zij zelf moeilijk kunnen uiten, in vertrouwen te bespreken. Desgewenst kan ik ook een advies geven welke andere mogelijkheden er eventueel nog zijn om aan hun ongenoegen of klacht gehoor te geven.”

“Als mensen ergens tegenaanlopen is het fijn dat zij met een onafhankelijk iemand kunnen praten. Die persoon ben ik in Dr. Ackenshuis en De Hazelhof. Op de andere locaties van Sevagram zijn mijn net zo betrokken collega’s als cliëntvertrouwenspersoon aanspreekpunt.”

Contact

U kunt contact met mij opnemen via:

  • Spreek mij gewoon even aan als u mij ziet.
  • U kunt als U dat wenst een afspraak met mij maken
  • Via GSM of whatsapp 06 46 76 47 17
  • Per mail: mariette.scholtz@sevagram.nl

0900 777 4 777

+